Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Pierre Joseph Hubert Cuijpers

Geboortegegevens:

·1827 - - - geboren
- 16.05.1827
- Roermond (Gemeente Roermond)

Overlijdensgegevens:

·- begraven
- Oude algemene begraafplaats Roermond

-

----
  
·1921 - - - overleden
- 03.03.1921
- Roermond (Gemeente Roermond)

Identiek met (zie ook):

·P.J.H. Cuipers
·mogelijk J.J.H. Cuypers (*1861)
·Pierre Joseph Hubert Cuypers

Adres:

·Hamstraat 646, Roermond (ouderlijk adres)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0006.htm#1052

Afbeelding:

·


- kunstenaarsportret
  
·


- portretfoto kunstenaar
  
·


- © Gemeentemuseum Roermond
- portretfoto kunstenaar
- <*1913>
  

Professie:

·restauratie-architect
·architect vanaf 1850

Titulatuur:

·dr vanaf

Technieken:

·schetsen
·tekentechnieken

Stijlkenmerken:

·neo-gotisch

Typering van het werk:

·architectuurontwerp:
(kerkbouw; woningbouw)
info:
- vaak in combinatie met interieurontwerp (Gesamtkunstwerk)
·oorkonden
·muurschilderingen
·ontwerp van glas-in-lood
·ontwerp van monumenten

Verblijf:

·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) tot 1849
·Roermond (Gemeente Roermond) 1850-1865
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1865 tot na 1878
·Roermond (Gemeente Roermond) omstr. 1911

Contact met:

·Johannes Adrianus van der Drift

Had invloed op:

·Oud, J.J.P. omstr. 1905

Bevriend met:

·Viollet le Duc, E.E. (Eugène)

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- betreft:
- Maria Johanna Bex en Johannes Hubertus Cuijpers
- kinderen:
·Cuijpers, Franciscus Reinerus Hubertus
·Cuijpers, Henricus Hubertus (Henri Hubert)
·Cuijpers, Pierre Joseph Hubert
(klein)kinderen
·J.T.J. Cuypers

Gebeurtenis:

·1850 - - - huwelijk
- betreft:
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers en R. (Rosalie) de Vin
- <*1850>
- *uit dit huwelijk zijn 2 dochters geboren
·1859 - - - huwelijk
- betreft:
- Antoinette Catharine Thérèse (Antoinetta) Alberdingk Thijm en Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- <*1859>
- kinderen:
·Cuypers, Joseph Theodorus Johannes

- *uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren

Oom/tante van:

·Cuijpers, E.H.G.H. (Eduard)

Zwager/Schoonbroer,-zus van:

·Josephus Albertus (Jozef) Alberdingk (*1820)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1878 - - Prix Exposition Universelle de Paris (medaille 2e klasse)

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs) tot 1849
- opleiding: Academie der Schoone Kunsten Antwerpen (B)
- leerling: Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- vakgebied: architectuur
- met diploma
·docent: F. (Ferdinand) Berckmans
F. (Frans) Durlet
F.J. (Frans) Stoop
· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Teekenschool Roermond
- leerling: Pierre Joseph Hubert Cuijpers
·docent: F.H. Linssen
·1854 - - aanwijzingen
- omstr. 1854
- docent: E.E. (Eugène) Viollet le Duc
- leerling: Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- vakgebied: gothische bouwkunst
- opmerkingen:
- betreft hier enkele lessen

Gaf les aan:

·Bazel, Karel Petrus Cornelis de.- <*1889>
·Bolsius, Antonius Cornelius.
·Cuijpers, Eduard Henricus Gerardus Hubertus (Eduard).
·Cuypers, Joseph Theodorus Johannes.
·Dijsselhof, Gerrit Willem (Gerrit)
·Gorter, A. (Arnold)
·Groenendael, J.H.H. (Hubert).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·lidmaatschap van een genootschap
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- Letterkundig Genootschap de Lelie Roermond
·lidmaatschap van een kunstvereniging
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- Internationale Kunstvereeniging
·1867 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- gewoon lid; stemhebbend lid; buitenlid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1867>
·1897 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- erelid
- Vereeniging Haagsche Kunstkring
- <*11.05.1897>
·1916 - - lidmaatschap van een genootschap
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- werkend lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*voor 1916>
-- Het lidmaatschap van Architectura is door mij vnl. gebaseerd op de deelname aan de expositie van 1915
- Bron:

- Architectura et Amicitia.
·1918 - - lidmaatschap van een genootschap
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- afgevaardigd lid
- Genootschap Architectura et Amicitiae
- <*10.10.1918>
-- installatie in de 1410e ledenvergadering en toegelaten in de 1409e vergadering
- Bron:

- Wendingen 10 (42).

Activiteiten (algemeen/overig):

·commissiewerk
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- commissielid
- College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst
- Bron:

- P.H.J. Cuypers en het gotisch rationalisme : architectonisch denken, ontwerpen en uitgevoerde gebouwen 1845-1878.
·1852 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- mede-eigenaar
- Cuypers-Stoltzenberg Roermond, Ateliers voor kerkelijke kunst
- <*1852>
·1879 - - betrokken bij oprichting
- E. (Emile) van den Bossche
- G. (Guillaume) Crevels
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- mede-oprichters
- Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam
- <*1879>
·Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam- oprichting - 1879
·1893 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- eigenaar
- Werkplaats voor kerkelijke kunst P.J. Cuypers & Co
- <*1893>
·1894 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- eigenaar
- NV Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co Roermond
- <*na 1894>
·1900 - - betrokken bij prijstoekenning
- Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)

- juryleden
- beurs/prijs:
·1900 - - Prix de Rome [Amsterdam] (1e prijs)
·1900 - - Prix de Rome [Amsterdam] (2e prijs)

Activiteiten (werkzaamheden):

·1851 - - werkzaamheden bij gezag
- functie: stadsarchitect
- Gemeente Roermond
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers -> - 1851
·1872 - - betrokken bij opdracht
- functie: restauratie-architect
- de Dom Mainz
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers -> - 1872 -> tot 1875
·1882 - - werkzaamheden in het kunstonderwijs
- functie: leraar
- Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers -> - september 1882
- vakgebied: bouwkunde, materiaalstudie, ornamentleer, stijlonderricht
- *bron:
- *Algemeen Handelsblad 22-11-1881 (bladzijde 5)
- *Het nieuws van den Dag - 23-11-1881 (bladzijde 9)

Activiteiten (als bestuurder):

·1920 - - bestuurswerk
- functie: erevoorzitter
- Kunstkring Ons Zuiden Tilburg ->
- Pierre Joseph Hubert Cuijpers -> - 1920
- *bron:
- *Delpher Kranten (raadpleegdatum 15-01-2017)

Objecten:

·Muziekkast 1858-1859


- Muziekkast
  
·St.- Catharinakerk Eindhoven omstr. 1860
·standbeeld van J. van den Vondel 1867


- foto (kunstobjekt)
- standbeeld van J. van den Vondel
  
·Vondelkerk Amsterdam 1872


- Vondelkerk Amsterdam
- ontwerp
  
·Rijksmuseumgebouw Amsterdam 13.01.1877-13.07.1885


- Rijksmuseumgebouw Amsterdam
  
·Centraal Station Amsterdam 1881-1889


- © NAi
- <*oktober 1881>
- Centraal Station Amsterdam
- 1e versie definitief ontwerp
  
·herbouw kasteel de Haar te Haarzuilens 1892


- © NAi
- <*1892>
- herbouw kasteel de Haar te Haarzuilens
- de Stuers en Cuypers op excursie bij Kasteel de Haar
  

Meer informatie...

In collectie:

·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (solo):

·1907 - - Tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers, ingericht door het genootschap Architectura et Amicitia --
Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Dr. P.J.H. Cuypers --
Technisch Tentoonstellingscentrum Delft
·1971 - - Dr. P.J.H. Cuypers --
Gemeentemuseum Roermond
·1999 - - Cuypers en kasteel De Haar --
Stedelijk Museum Roermond
·2007 - - Cuypers, Architectuur met een missie --
Nederlands Architectuur Instituut (NAI) Rotterdam
·2007 - - Cuypers, Architectuur met een missie --
Nederlands Architectuur Instituut (NAI) Rotterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1855 - - Exposition universelle des Beaux-arts - Pays-Bas - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam - Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
  
·1979 - - Naar gothieken kunstzin - Noordbrabants Museum Den Bosch
·2004 - - De 19e eeuw op zijn mooist. Rijksmuseum aan de Merwede - Dordrechts Museum Dordrecht

Bronnen:

·PJH Cuypers
·Limburg in bewegend beeld 1911 - 1996
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters 's Gravenhage 1857 (-> bladzijde 14)
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 310)
·1878 - - Verbeterde Lijst der aan Nederlandsche inzenders op de Tentoonstelling te Parys in 1878 toegekende onderscheidingen [Staatscourant]
  
·1881 - - Algemeen Handelsblad 22-11-1881
  

Meer informatie...
ARTindex