Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Pierre Joseph Hubert Cuijpers

Bronnen:

·PJH Cuypers
·Limburg in bewegend beeld 1911 - 1996
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters 's Gravenhage 1857 (-> bladzijde 14)
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 310)
·1878 - - Verbeterde Lijst der aan Nederlandsche inzenders op de Tentoonstelling te Parys in 1878 toegekende onderscheidingen [Staatscourant]
  
·1881 - - Algemeen Handelsblad 22-11-1881
  
·1881 - - Het nieuws van den Dag - 23-11-1881 (-> bladzijde 9)
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Thieme Becker VIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1915 - - 12e lustrum van het genootschap "Architectura et Amicitia" : catalogus van de werken op de tentoonstelling voor architectuur en verwante kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1915 - - Architectura et Amicitia
·1923 - - Bouwkunst-tentoonstelling 1898 - 1923
·1926 - - Catalogus van de tentoonstelling "Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar" ingericht naar plannen van den architect E. Kuipers


- cover
  
·1927 - - Dr. Cuypers gedenkboek (1827 - 1927)
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1930 - - Gedenkschrift bij de onthulling van het gedenkteeken voor Dr. P.J.H. Cuypers
·1932 - - Gedenkboek ter gelegenheid van het zevenhonderd - jarig bestaan van Roermond als stad
·1941 - - Nederland bouwt in baksteen: 1800-1940


- cover
  
·1953 - - Honderd jaar religieuze kunst in Nederland (1853 - 1953)
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Verandering en verschuiving
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1975 - - Monumenten en gedenktekens in Nederland
·1979 - - naar gothieken kunstzin
·1980 - - Artistiek reveil in Zuid - Limburg
·1980 - - Schilderen in Zuid - Limburg
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lecturama Encyclopedie
·1985 - - Prix de Rome; 100 jaar 1884-1984
·1985 - - Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1989 - - Glas in Lood in Nederland 1817-1968


- afbeelding voorkant
  
·1993 - - Herstel in Nieuwe Luister.
·1994 - - Architectuur en Stedebouw in Limburg, 1850 - 1940
·1994 - - PJH Cuypers aartsbouwheer 1827 - 1921
·1995 - - Maakbaarheid van het verleden; P. J. H. Cuypers als restauratiearchitect
·1995 - - De Kunstwerkplaatsen van architect Cuypers en Beeldhouwers in Roermond
·1996 - - Bouwen als Buitenkunst
·1997 - - Beeldenstorm
·1997 - - Architectuurgids Maastricht; 1895 - 1995
·1997 - - Kunstnijverheid in Nederland 1880 - 1940
·1997 - - Cuypers en Berlage onttroond
·2001 - - Rijksmuseum Kunstkrant 1-2001


- pdf
  
·2001 - - Rijksmuseum Kunstkrant 2-2001


- pdf
  
·2002 - - Van Cuypers tot Dibbets
·2004 - - Antiek à la Renaissance bewerkt
  
·2007 - - P.J.H. Cuypers (1827-1921), Het complete werk
·2009 - - P.H.J. Cuypers en het gotisch rationalisme : architectonisch denken, ontwerpen en uitgevoerde gebouwen 1845-1878
·s.a. - - Tentoonstellingsoverzicht Stedelijk Museum Roermond
ARTindex