Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Johan Joeke Gabriël van Wicheren

Geboortegegevens:

·1808 - - - geboren
- 09.03.1808
- Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)

Overlijdensgegevens:

·1897 - - - overleden
- 08.10.1897
- Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0026.htm#5907

Professie:

·schilder
·in mindere mate steentekenaar

Onderwerp:

·honden

Typering van het werk:

·vnl. schilderijen (portretten)

Verblijf:

·Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden) 1808-1829
·Groningen (Gemeente Groningen) 1829-1838
·Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden) 1838-1897

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1862 - - Orde van de Eikenkroon (ridder)

Opleiding:

·- docent: Willem Bartel van der Kooi
- leerling: Johan Joeke Gabriël van Wicheren
·- docent: O. (Otto) de Boer
- leerling: Johan Joeke Gabriël van Wicheren

Gaf les aan:

·Grijs, Hendricus Fredericus de.
·Israels, J. (Josef)- tekenen- <*1837>- <*1837>

Lid van / ingeschreven bij:

·1875 - - lidmaatschap van een genootschap
- Johan Joeke Gabriël van Wicheren
- (als)

- gewoon lid
- Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde
- <*1875>

Activiteiten (algemeen/overig):

·1850 - - betrokken bij oprichting
- doelomschrijving Žeen genootschap op te rigten ten doel hebbende de schilder- en teekenkunst in deze provincie te bevorderen naar het voorbeeld van Amsterdam, Groningen en de meeste groote steden van ons vaderland`
- W. Albarda
- J. van Leeuwen
- Izaak Reijnders
- Johan Joeke Gabriël van Wicheren
- (als)

- initiatiefnemers
- <*1850>
·Maatschappij ter bevordering van schilder- en teekenkunst in Friesland- oprichtingsvergadering - 01.11.1850

Objecten:

·onbekende titel

Presentaties (overige presentaties):

·1841 - - Groningen -

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1942 - - Thieme Becker XXXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
ARTindex