Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822

Classificatie:

·tentoonstellingscatalogus

d.d.:

·1822

Activiteiten van:

·1816 - -
- Joseph Dionysius Odevaere.
·1818 - -
- Jan Willem Pieneman.
·1820 - -
- Pieter Gerardus van Os.
·1820 - -
- Diederik Johan Singendonck.
·1822 - - Frederik Louis Splitgerber.
·1822 - -
- A. (Alexandre) de la Tour.
·1822 - -
- Jan Hendrik Verheyen.

Meer informatie...

Presentaties (vermeld):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Personen (vermeld in deze bron):

·Boer, Otto de (-> 4)
·Oppen, L.P. van (-> 17)
ARTindex