Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Het nieuws van den Dag - 23-11-1881

Classificatie:

·krantenartikel

d.d.:

·23.11.1881

Activiteiten van:

·1882 - - Eugene Dubois.
·1882 - - Pierre Joseph Hubert Cuijpers.
·1882 - - Willem Bernardus Gerardus Molkenboer.

Personen (vermeld in deze bron):

·Cuijpers, P.J.H. (-> bladzijde 9)
  
ARTindex