Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Hendrik [Czn] Hollander

Geboortegegevens:

·1823 - - - geboren
- 07.08.1823
- Groningen (Gemeente Groningen)

Overlijdensgegevens:

·1884 - - - overleden
- 01.06.1884
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Identiek met (zie ook):

·H. (Henri) Hollander

Professie:

·in mindere mate lithograaf
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: genretaferelen; historische onderwerpen

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1844 tot na 1876

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1857 - - Prijs tentoonstelling Den Haag (zilveren medaille)

Opleiding:

·- docent: N. (Nicolaas) Pieneman
- leerling: H. (Hendrik [Czn]) Hollander
·- docent: Jan Willem Pieneman
- leerling: H. (Hendrik [Czn]) Hollander
·1844 - - kunstvorming
- 1844 tot 1849
- opleiding: Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: H. (Hendrik [Czn]) Hollander
- bron over opleiding:
- Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 (bijl. 5a)

Lid van / ingeschreven bij:

·1850 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- H. (Hendrik [Czn]) Hollander
- (als)

- gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*31.12.1850>

Presentaties (overige presentaties):

·1850 - - Levende Meesters Rotterdam - Societeit Harmonie Rotterdam
·1851 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1855 - - Exposition universelle des Beaux-arts - Pays-Bas - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters te 's Gravenhage - Commissie van Beheer van tentoonstelling
·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken van levende meesters in de kunstzalen der maatschappij Arti et Amieitiae. - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1860 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1863 - - Exposition générale des Beaux Arts Bruxelles -

Meer informatie...

Bronnen:

·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1855 - - Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des Artistes vivants
·1857 - - Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 23-06-1857
  
·1879 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling door de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, in 1879 (-> bladzijde 21)
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1946 - - Holland Schildert
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums

Meer informatie...
ARTindex