Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Amsterdam

Expositieplaats van:

·1808 - - openbare tentoonstelling der voortbrengselen van Nationale Kunst - Vierde Klasse KIWLS
·1814 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -
·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, Vierde Klasse KIWLS
·1856 - - Tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken van levende meesters in de kunstzalen der maatschappij Arti et Amieitiae. - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1878 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1880 - - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
·1882 - - Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd - Panoramagebouw Amsterdam
·1883 - - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-Tentoonstelling Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ministerie van Handel en Nijverheid Den Haag, Ministerie van Koloniën, Paleis voor Volksvlijt Amsterdam
·1885 - - H.W. Mesdag en Collectie Louise Abbema - Internationale Kunstvereeniging
·1888 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, Nederlandsche Etsclub
·1890 - - Nederlandsche Etsclub - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam, Nederlandsche Etsclub
·1892 - - 2e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1893 - - 3e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1894 - - Sint Lucas: 4e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1895 - - Sint Lucas: 5e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1896 - - Sint Lucas: 6e jaarlijksche tentoonstelling - Kunstzaal Panorama Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1899 - - Sint Lucas: 9e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Kunstwerken door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1900 - - Johannes Bosboom - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - ledententoonstelling - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1902 - - tentoonstelling van etsen van J.M. Graadt van Roggen - Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam
·1903 - - Schilderijen en teekeningen van voorname moderne meesters, vervaardigd voor de bijbel-uitgaven der Naaml. Venn. "De geïllustreerde bijbel" - Stedelijk Museum Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Kind en kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1906 - - Albert Hahn en J.L. van Ishoven - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - Tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers, ingericht door het genootschap Architectura et Amicitia - Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - De collectie Preyer - Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (2) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Bosboom, Israëls, J. Maris, W. Maris, A. Mauve, Verzam. Preyers, 's Hage - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1912 - - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure - Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - De vrouw 1813 - 1913 -
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1914 - - Kunstwerken door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - A. Egter, B. van Hasselt, T. van Hettinga Tromp, Jo Koster, C. Pabst en van W. Huszar en J. Terwey - Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - werk van leden - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren - Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam - Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Het Signaal, nieuwe beweging in de schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1918 - - De Smeden, Blaricum - Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid - Maatschappij voor Beeldende Kunsten, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunsten - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1920 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond - Nederlandsche Kunstkoopersbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1921 - - tentoonstelling van werken der leden - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kunstkring - Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1922 - - jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - Th.A. Vos en Piet van Wijngaerdt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - 10e internationale tentoonstelling van fotowerken - N.A.F.V. (Ned. Amateur Fotografen Vereniging), Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Portretten van kunstenaars - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1924 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - De Onafhankelijken, 26ste tentoonstelling met moderne Franschen - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond - Nederlandsch Kunstverbond Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1926 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1926 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Maatschappij Rembrandt: kunstenaar en samenleving - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1927 - - 25-jarig bestaan van "'t Koggeschip" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging 't Koggeschip Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1928 - - Concours et exposition d'art olympique - Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1929 - - Erich Wichman en tijdgenooten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1929 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Tentoonstellingsraad van Bouwkunst en Verwante kunsten
·1929 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1929 - - Gemeente aankopen: tentoonstelling van schilderijen - Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - A.S.B.: 2e tentoonstelling architectuur, schilderwerk, beeldhouwwerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Tentoonstelling Nederlandsche portretkunst: ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2) : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Groninger kunstkring De Ploeg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - De Onafhankelijken: met invité's, Fransche en Belgische surrealisten - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Socialistische kunst heden - Socialistische Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Gemeente Amsterdam: schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - Herman Mees en Willem van Dort - Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1931 - - Herfsttentoonstelling De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - Gemeenteaankopen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars - Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Maatschappij Rembrandt: 10-jarig jubileum - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (3) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Het Stilleven - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1933 - - voorjaarstentoonstelling - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1933 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - Werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten - International Federation of Business and Professional Women, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Kunst S.O.S.: crisistentoonstelling - Comité Kunst S.O.S., Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - tentoonstelling van Moderne Kunst - Kunsthandel J. Goudstikker NV Amsterdam
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen - Gemeentebestuur van Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1934 - - Maatschappij Rembrandt. Tentoonstelling van werken der kunstenaarsleden - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1934 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1934 - - Kultuur 1934 -
·1934 - - Tekeneningen en beeldhouwwerken van Leden - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [2] - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - 1e Nationale Kerstsalon - Amsterdamse Amateur Fotografenvereniging
·1935 - - Teekeningen van oude meesters: verzameling C.P. van Eeghen - Museum Fodor Amsterdam
·1935 - - moderne toegepaste religieuze kunst - Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1935 - - Oude en nieuwe aanwinsten der Gemeente Amsterdam in 1934 - Museum Fodor Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1935 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (2). Tentoonstelling van teekeningen, grafiek, aquarellen en klein plastiek - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - Kunst S.O.S. - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - monumentale kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Reclamekunst - Genootschap voor Reclame, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2): tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - De Brug: 10-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936 - Algemeen Nederlandsch Verbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - D.O.O.D. de olympiade onder dictatuur - Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten, Comité ter Bescherming der Olympische Gedachte, Gebouw de Geelvinck Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - De Brug (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1936 - - J.M. Graadt van Roggen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - de Onafhankelijken 1912-1937 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1937 - - Foto 37 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1937 - - Vereeniging "De Klopper" - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging De Klopper
·1937 - - Maatschappij Rembrandt: 15-jarig jubileum - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Hollandsche Kunstenaarskring: 25 jarig jubileum - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken (met Les Indépendants Français) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Teekeningen: keuze uit aanwinsten 1932-1937 - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Amsterdam 1898-1938, 40-jarige regering Koningin Wilhelmina - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865: voorgangers en tijdgenoten - Museum Fodor Amsterdam
·1938 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1939 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1939 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1939 - - 100 jaar Arti 1839 - 1939 - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (2), tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Chris Huidekoper 1878 - 1939 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940 (50e tentoonstelling) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - De Brug: najaarstentoonstelling 1940 - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De verluchte bladzijde - Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken exposeren werk van leden (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1941 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Pro Arte Christiani - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring - Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Willem van Leusden - Galerie Robert Amsterdam
·1941 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1942 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - Maatschappij Rembrandt - Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - Hollandsche Kunstenaarskring - Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1943 - - Sint Lucas (1) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - Maatschappij Rembrandt - Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - Sint Lucas (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (2) - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1944 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1944 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1944 - - Voorjaarstentoonstelling 1944 : schilderijen, etsen, teekeningen en beeldhouwwerken vervaardigd door leden der maatschappij - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1944 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1945 - - Kunst in het harnas - Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - H.N. Werkman drukker-schilder - Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - 12 schilders - Groep van 12 schilders, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers: Prijsvraag Renesse, tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Roelofsz, Wiegers, Sluyter, van't Net, Peeters, Reyers - Kunsthandel M.L. de Boer Amsterdam
·1947 - - Vrij Beelden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging Vrij Beelden
·1947 - - Schildersprenten 1947 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Jan Wiegers - Huinck en Scherjon NV Amsterdam
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Hollandse Aquarellistenkring met Franse invité's - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Foto 48 - G.K.F. vakgroep fotografie, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vrij Beelden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging Vrij Beelden
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Honneur aux dames: werken van schilderessen - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - De Onafhankelijken - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Sint Lucas (1) - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - De Brug - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Stichting der Nederlandse kunstschilders - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - het expressionisme van Van Gogh tot Picasso - Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Maatschappij Rembrandt - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Vrij Beelden - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Beeldhouwers exposeren: Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Sint Lucas (2) - Museum Fodor Amsterdam
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars - Museum Fodor Amsterdam, Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars
·1950 - - Gooise schilders - Museum Fodor Amsterdam
·1950 - - De Onafhankelijken (1) - Museum Fodor Amsterdam
·1950 - - tentoonstelling van werken der leden van "De Grafische", vereniging tot bevordering der grafische kunst - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Museum Fodor Amsterdam
·1950 - - Gobelins - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Museum Fodor Amsterdam
·1950 - - de groep - Kunstenaarsvereniging de Groep, Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - De Onafhankelijken - Museum Fodor Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1950 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1950 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Museum Fodor Amsterdam
·1950 - - De Brug - Museum Fodor Amsterdam
·1950 - - De Onafhankelijken - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - elf Nederlandse grafici - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Arta: grafiek en plastieken - Arta Vereniging van kunstvrienden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - De Grafische - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - De Brug, tentoonstelling van werken der leden - Museum Fodor Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1951 - - Britse en Nederlandse vrouwen exposeren - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - De Groep 1951 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - De Onafhankelijken - Museum Fodor Amsterdam
·1951 - - werken der leden van de Amsterdamse schildersgroep A'51 - Amsterdamse Schildersgroep A '51, Museum Fodor Amsterdam
·1952 - - Nederlandse Kring van Tekenaars en gasten uit Denemarken - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Photographie: Eva Besnyö, Cas Oorthuys, Carel Blazer, Emmy Andriesse - Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - kunstenaars zien de haven van Amsterdam - Museum Fodor Amsterdam, Stichting Amsterdam-Rijnkanaal
·1952 - - De Onafhankelijken - Museum Fodor Amsterdam
·1952 - - Vrij Beelden exposeert werken van leden en invité's - Museum Fodor Amsterdam
·1952 - - jubileumtentoonstelling 40 jaar "De Grafische" - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Museum Fodor Amsterdam
·1952 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1953 - - Nederlandse Kring van Tekenaars : "impressies van tekenaars" - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - 10 pelukis Belanda = 10 Nederlandse schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Heineken Prijsvraag - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - De Grafische - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - De Onafhankelijken (2) - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - Aquarel Benelux: Hollandse aquarellistenkring - Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Vrij Beelden - Museum Fodor Amsterdam
·1953 - - De Keerkring - Museum Fodor Amsterdam
·1954 - - Groep "Verve" - Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Museum Fodor Amsterdam
·1954 - - De Grafische - Museum Fodor Amsterdam
·1954 - - Kees Verwey, Gerrit Benner, Maaike Braat - Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - De Keerkring 5 jaar - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1955 - - Nationale tentoonstelling 5 mei - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting kunstenaars herdenken 5 mei
·1955 - - Zwart en wit - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Opdracht - Stedelijk Museum Amsterdam, vbMK Vereniging van Beoefenaars van de Monumentale Kunsten
·1956 - - De kunstenaar als bondgenoot in de sociale strijd - Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - NB - Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Grafische 1957 (1) - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Romantiek: Fodor herleeft - Museum Fodor Amsterdam
·1957 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Kunstenaars tussen coulissen - Museum Fodor Amsterdam
·1957 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Grafische (2) - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Keerkring [2] - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1958 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Amsterdams stadhuis aan de Amstel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Amsterdam - Kunstzaal Magdalena Sothmann Amsterdam
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1958 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1958 - - Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1959 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1959 - - De Grafische - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Gras Heyen: experimentele grafiek - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap 1949 - 1959 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Benner: tekeningen, gouaches, schilderijen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Beelden in het heden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Collectie Theo van Gogh - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1960 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1960 - - De verzameling: Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven - Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1960 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1960 - - Nederlandse Kring van Tekenaars 1950 - 1960 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - De Grafische: grafiek en beeldhouwwerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Jan Wiegers 1893 - 1959 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Onafhankelijken exposeert werk van leden - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1961 - - Jaap van Praag - N.V. Galerie "Kartina" Amsterdam
·1961 - - Dag Amsterdam: fototentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1961 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1961 - - Jongere Nederlandse schilders, beeldhouwers en architekten: Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Brug - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1962 - - Peter Stuyvesant collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - De Grafische 1912 - 1962 - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - H.N. Werkman 1882 - 1945 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1962 - - Kruispunt - Stichting Oudezijds 100 Amsterdam
·1962 - - Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Scorpio - Galerie Uit De Kunst Amsterdam
·1962 - - Nederlandse Amateur Fotografen Vereniging - Museum Fodor Amsterdam
·1962 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Talensprijs 1962/63 - Museum Fodor Amsterdam
·1962 - - Liga Nieuw Beelden - Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Ontwerpen voor een drukkerij - Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1963 - - Spanje anders - Museum Fodor Amsterdam
·1963 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1963 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1963 - - Talensprijs 1963/64 - Museum Fodor Amsterdam
·1963 - - I 10: internationale avantgarde 1927 - 1929 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Appel, Lataster, Benner: schilderijen - Museum Fodor Amsterdam
·1964 - - Willem van Leusden - Galerie Mokum Amsterdam
·1964 - - Beeldhouwkunst Grafiek Schilderkunst Tentoonstelling Stichting nieuw beelden Stedelijk Museum - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Nieuw Beelden
·1964 - - Job Hansen - Museum Fodor Amsterdam
·1964 - - 5 Jonge fotografen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Jaap Nanninga: schilderijen, gouaches, wandkleden - Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De stad in het Stedelijk: Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1964 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Sculpturen M. Andriessen, C. Hund, N. Jonk e.a. - Kunsthandel M.L. de Boer Amsterdam
·1965 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Vier kanten van het werk van Graatsma en Slothouber voor de Staatsmijnen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Sint Lucas [1] - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1965 - - Nieuw Beelden 1965 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Fotoprijs Amsterdam 1965 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Toegepaste kunst 1880 - heden - Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - v.d. Rijnprijs voor metaalplastieken - Museum Fodor Amsterdam
·1965 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - H. Campendonk en zijn leerlingen - Galerie d'Eendt Amsterdam
·1965 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - De Keerkring: manifest - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1965 - - Chasseé, heyboer, okx, postma, visser - Kunsthistorisch Instituut Amsterdam
·1965 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Sint Lucas [2] - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1966 - - hollandse aquarellisten kring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Zeefdrukaffiches - Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - (Kijkdagen) veiling "een ton d'r op": 100 kunstenaars tegen apartheid - Museum Fodor Amsterdam
·1966 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Vijftig jaar zitten: stoelententoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Peter Struycken: schilderijen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Willem van Leusden - Kabinet Floret Amsterdam
·1967 - - Zomeropstelling 1967 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Vereniging Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1967 - - hollandse aquarellisten kring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - De Grafische - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Carel Blazer: foto's - Stedelijk Museum Amsterdam
·1968 - - Stichting Nieuw Beelden: een/geen tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Nieuw Beelden
·1969 - - Sjollema - Kunsthandel M.L. de Boer Amsterdam
·1969 - - p. schuitema / a. v.d. nieuwelaar /dekkers - Art & Project Amsterdam
·1969 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Op losse schroeven: situaties en cryptostructuren - Stedelijk Museum Amsterdam
·1969 - - Fotoprijs Amsterdam 1969 - Museum Fodor Amsterdam
·1969 - - Luchtvaart Beweging Ruimte (50 jarig jubileum KLM) - Museum Fodor Amsterdam
·1969 - - Vereniging Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1969 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1969 - - Hollandse Aquarellistenkring (2) - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - De Grafische - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Sipke (Huismans) en Piet (Holstein) - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Piet Stenneberg - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Maggi Giles - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - 50 x 50 groepsmanifestatie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - De Grafische - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Súm IV - Museum Fodor Amsterdam
·1971 - - Daniel Spoerri - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - J. Sjollema - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1971 - - Hollandse Aquarellistenkring: 25 jaar - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Haagse Kunstkring - Museum Fodor Amsterdam
·1971 - - Atelier 9 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Gerrit Benner: werk uit de jaren 1965 - 1971 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Jan Sierhuis, Leo Dooper - Museum Fodor Amsterdam
·1972 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1972 - - Atelier 10 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1972 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - De Keerkring: hommage aan Rudi Bierman - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1973 - - Christo: Valley Curtain - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Moderne kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Cijfers, letters, woorden: uit eigen collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Doeken - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Atelier 11 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap - Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - De collectie van het Stedelijk Museum 1963 - 1973 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - De grote Naïven - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - De schoenen van Jan Jansen 1964 - 1974 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1974 - - Ger van Elk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - Herman Scholten tapisserie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1974 - - Benni Efrat tekeningen, grafiek - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Boeken maken 1890 - 1940: collectie Nijkerk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - schilderijen/tekeningen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Herman de Vries: random shapes - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - gedraaide houten vormen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Wim de Haan, assemblages, tekeningen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Willem Althuis schilderijen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Fundamentele schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Amsterdamse School 1910-1930 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - J. Wiegers - Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1975 - - Willem van Leusden - Collection d'Art Amsterdam
·1975 - - Jan van der Vaart keramische multiples - Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Anton Heyboer paintings - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - 11 schilders - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Wim Crouwel: typografische ontwerpen - Print Gallery Amsterdam
·1976 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers - Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Zomeropstelling 1976 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Taller de Montevideo: proposition 10 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1976 - - Structure in Textile - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - photographs: 1955-1975 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - paintings/lithographs 1931-1976 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - De beeldende kunstenaars regeling - Museum Fodor Amsterdam
·1977 - - Druksels, prints and general printed matter - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Atelier 14 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1977 - - Gerrit Benner - Collection d'Art Amsterdam
·1978 - - Uitdrukkingen van het constructivisme - Museum Fodor Amsterdam
·1978 - - Het vaderlandsch gevoel - Rijksmuseum Amsterdam
·1978 - - Carel Visser - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Nieuwe typografie 1915 - 40 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Amsterdam koopt kunst 1977 - Museum Fodor Amsterdam
·1978 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - De Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1978 - - Personal worlds - Stedelijk Museum Amsterdam
·1978 - - Fotografie in Nederland 1940-1975 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Wim Crouwel - Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Amsterdam koopt kunst 1978 - Museum Fodor Amsterdam
·1979 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1979 - - Tutti Frutti - Museum Fodor Amsterdam
·1979 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1979 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1980 - - De collectie van het Stedelijk Museum: aanwinsten 1974 - 1978 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1980 - - 10 jaar lyrische realisme, Galerie Petit in Arti - Galerie Petit Amsterdam, Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1980 - - Henk Broer - Museum Fodor Amsterdam
·1980 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1980 - - Gerrit Benner - Collection d'Art Amsterdam
·1981 - - Amsterdam koopt kunst 1980 - Museum Fodor Amsterdam
·1981 - - Formele Grafiek - Museum Fodor Amsterdam
·1981 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1981 - - Maria van Elk Tekenen 1973-1980 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1981 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam
·1981 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1982 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1982 - - '60-'80 attitudes/concepts/images. Een keuze uit twintig jaar beeldende kunst /A selection from twenty years of visual arts. - Stedelijk Museum Amsterdam
·1982 - - De Stijl 1917-1931 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - Over schilderkunst: P. Holstein, R. Daniels, P. Klashorst - Nederlandse Kunst Stichting (NKS)
·1983 - - Amsterdam koopt kunst: Gemeenteaankopen 1981/1982 - I - Museum Fodor Amsterdam
·1983 - - Amsterdam koopt kunst: gemeentelijke kunstaankopen 1981/1982 - II - Museum Fodor Amsterdam
·1983 - - Amsterdam koopt kunst: gemeentelijke kunstaankopen 1981/1982 - III - Museum Fodor Amsterdam
·1983 - - Amsterdam koopt kunst: gemeentelijke kunstaankopen 1981/1982 - IV - Museum Fodor Amsterdam
·1983 - - Vereniging Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1983 - - Amsterdam koopt kunst: gemeentelijke kunstaankopen 1981/1982 - V - Museum Fodor Amsterdam
·1983 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - 100 jaar bekijks, 1883 - 1983: een keuze uit de affiche-collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - Moderne Nederlandse Schilderkunst - Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - Gerrit Benner & Kees v. Bohemen - Collection d'Art Amsterdam
·1984 - - Collectie Becht - Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - Zomeropstelling 1984. 20 jaar verzamelen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - Gemeenteaankopen 1983 - I - Museum Fodor Amsterdam
·1984 - - Gemeenteaankopen 1983 - II - Museum Fodor Amsterdam
·1984 - - La grande parade - Stedelijk Museum Amsterdam
·1984 - - De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1985 - - Amsterdam koopt Kunst I: gemeentelijke kunstaankopen 1984 - Museum Fodor Amsterdam
·1985 - - Amsterdam koopt Kunst II: gemeentelijke kunstaankopen 1984 - Museum Fodor Amsterdam
·1985 - - Amsterdam koopt Kunst III: gemeentelijke kunstaankopen 1984 - Museum Fodor Amsterdam
·1985 - - Amsterdam 1950-1959: 20 fotografen - Stadsarchief Amsterdam
·1985 - - Gerrit Benner - Collection d'Art Amsterdam
·1986 - - Op het tweede gezicht. Henri Berssenbrugge (1873 - 1959): twee foto's - Stedelijk Museum Amsterdam
·1986 - - Amsterdamse notities: werken op papier - Museum Fodor Amsterdam
·1986 - - Koningin Eenoog: foto's van W.F. Hermans - Stedelijk Museum Amsterdam
·1987 - - 3/4 eeuw de Onafhankelijken - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1987 - - Gemeenteaankopen 1986 - Museum Fodor Amsterdam
·1987 - - Gerrit Benner: schilderijen en gouaches - Collection d'Art Amsterdam
·1987 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1988 - - Fie Werkman - Peristiel Amsterdam
·1988 - - Roots and turns: 20th century photography in the Netherlands - Stedelijk Museum Amsterdam
·1989 - - Zomeropstelling 1989. Eigen collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1989 - - de AMRO-bank collectie: een keuze - Stedelijk Museum Amsterdam
·1990 - - Stuwing - Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1990 - - Gerrit Benner: Schilderijen en gouaches - Collection d'Art Amsterdam
·1990 - - In relatie tot Van Gogh: fotografie van tijdgenoten - Stedelijk Museum Amsterdam
·1990 - - De Keerkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1990 - - Collectie II - Museum Fodor Amsterdam
·1990 - - Aanwinsten zomer Stedelijk Museum Amsterdam - Stedelijk Museum Amsterdam
·1990 - - Carel Kneulman: sculpture - Museum Fodor Amsterdam
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in: 19de en vroeg 20ste eeuwse kunst uit de collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1991 - - Sint Lucas - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1991 - - Nederlandse Kring van Tekenaars - Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1991 - - Hollandse Aquarellistenkring - Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1992 - - Universal Moving Artists: Ruigoord Amsterdam, 1972 - 1992 - Stedelijk Museum Amsterdam, Universal Moving Artists
·1992 - - De Nieuwe Kunstschool in Amsterdam, 1933 -1943 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1992 - - Aanwinsten 1985 - 1992 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1993 - - Zomeropstelling 1993. Het materiaal: een keuze uit de collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1994 - - Zomeropstelling 1994 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1994 - - Lust voor het oog - Stichting Amazone Amsterdam
·1994 - - Couplet 3. Moniek Toebosch: installatie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1995 - - Rebel, mijn hart: kunstenaars 1940-1945 - Nationale Stichting Nieuwe Kerk Amsterdam
·1995 - - 100 jaar Stedelijk Museum: momenten en incidenten uit de geschiedenis van het Stedelijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1995 - - De best verzorgde boeken 1994 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1995 - - Werken op papier uit de collectie van de ABN AMRO Bank - Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - Een kunstolympiade in Amsterdam: reconstructie van de tentoonstelling D.O.O.D. 1936 - Stadsarchief Amsterdam
·1996 - - Kijken is bekeken worden: Gerrit Komrij kiest uit de collectie van het Stedelijk - Stedelijk Museum Amsterdam
·1996 - - 100 foto's uit de collectie: hoogtepunten uit de fotografiecollectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1997 - - Het Kunstvol Binnenhuis: Nederlandse interieurkunst 1895 - 1930 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1998 - - Keramiek uit eigen collectie - Stedelijk Museum Amsterdam
·1998 - - Tekenen voor Amsterdam: het Gemeentearchief te gast in het Stedelijk Museum - Stadsarchief Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - 541 vazen, potten, plastieken en serviezen uit de collectie i.h.k.v. Ceramic Millenium - Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - De best verzorgde boeken 1998 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - Jozef Israëls: zoon van het oude volk - Joods Historisch Museum Amsterdam
·2000 - - De voorstelling: Nederlandse kunst in het Stedelijk Paleis - Stedelijk Museum Amsterdam
·2002 - - Aquarellen van de Haagde School: de collectie Drucker-Fraser - Rijksmuseum Amsterdam
·2003 - - De keuze van Vincent: Van Goghs Musée imaginaire - museum Vincent van Gogh Amsterdam
·2003 - - Stad & land: Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk no. 2 - Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting De Nieuwe Kerk
·2004 - - Kramer vs. Rietveld: contrasten in de meubelcollectie - SMCS Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·2004 - - Sandberg Nu: ode aan een moderne museumdirecteur - Stedelijk Museum Centraal Station Amsterdam
·2005 - - Leporello: een reis door de collectie, 1874 - 2004 - Stedelijk Museum Centraal Station Amsterdam
·2005 - - Jeroen de Rijke, Willem de Rooij: Mandarin ducks - SMCS Amsterdam
·2016 - - In de ban van Hercules Seghers. Rembrandt en de Modernen - Museum het Rembrandthuis Amsterdam
ARTindex