Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Josef Israels

Bronnen:

·De etsen van Jozef Israëls
·Jozef Israëls
·Bevolkingsregister van Amsterdam 1851-1853, Joodse inwoners
·1855 - - Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des Artistes vivants
·1857 - - Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 23-06-1857
  
·1869 - - Katalog zur I. internationalen Kunstausstellung im Königlichen Glaspalaste zu München (-> nr 1234)
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 304)
·1878 - - Verbeterde Lijst der aan Nederlandsche inzenders op de Tentoonstelling te Parys in 1878 toegekende onderscheidingen [Staatscourant]
  
·1882 - - Salon. Catalogue illustré du Salon (Société des artistes français)
·1883 - - Illustrirter Katalog der internationalen Kunstausstellung im Königl. Glaspalaste in München 1883
·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 251)


- afbeelding voorkant
  
·1893 - - Illustrations (three hundred and thirty-six engravings) from the Art gallery of the World's Columbian Exposition (-> 36)
  
·1893 - - Peintres hollandais modernes : J. Israëls, J.M. et W. Maris, A. Mauve, J. Bosboom
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1898 - - Het Schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in Monographieën door Tijdgenooten
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling der schilderijen en teekeningen van voorname moderne meesters, vervaardigd voor de bijbel-uitgaven der Naaml. Venn. "De geïllustreerde bijbel"
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - The history of modern painting
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1909 - - Catalogus van de tentoonstelling van kunstwerken in bruikleen afgestaan door den Heer A. Preyer aan het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 39, 42)


- cover catalogus
  
·1911 - - De Sumatra Post - 09-09-1911 (-> bladzijde 1)
  
·1912 - - Bosboom, Israëls, J. Maris, W. Maris, A. Mauve, Verzam. Preyers, 's Hage
·1913 - - L'arte mondiale a Roma nel 1911 (-> met afbeelding)
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> bladzijde 110)
·[69121] 1916 - - Tentoonstelling van de collectie A.S. van Wezel
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1926 - - Thieme Becker XIX - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1929 - - Tentoonstelling Nederlandsche portretkunst : ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Maatschappij
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst : tentoonstelling van aquarellen
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Herdenkingstentoonstelling in Pulchri


- krantenartikel
  
·1945 - - Den Haag eert de Nederlandsche schilders van de 19e eeuw
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - van romantiek tot realisme
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
·1957 - - Het oudste museum van Amsterdam, Fodor, herleeft in de tentoonstelling van de Romantiek
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1960 - - Aanwinsten
·1961 - - Openbeelden Ned. Inst. voor Beeld en Geluid expositie Josef en Isaac Israels
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1964 - - Beeld en interpretatie
·1965 - - Vrij en gebonden
·1968 - - De Haagse School; Deel 1
·1968 - - a history of the Dutch poster 1890-1960
·1969 - - Gooise schilders
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit eigen collectie
·1978 - - Het vaderlandsch gevoel (-> 83)


- pdf
  
·1981 - - Schilders in Oosterbeek
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1983 - - De Haagse School, Hollandse meesters van de 19e eeuw
·1983 - - Stedelijk Museum de Lakenhal Leiden
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1985 - - Prix de Rome; 100 jaar 1884-1984
·1986 - - Catalogus Moderne Kunst; Tien jaar aanwinsten, 1976 - 1986
·1987 - - Kunstpreis Jahrbuch
·1991 - - Rijksaankopen 1990: Werk van hedendaagse beeldende kunstenaars
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in : schilderijen 1860-1925, collectie Stedelijk Museum
·1991 - - Helden van het vaderland : onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld : de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon, 1850 - 1863
·1991 - - Moderne Kunst: 1870 - 1970
·1993 - - Het Rijks op reis: Het volk verbeeld
·1994 - - De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895
·1995 - - Het huis van nu, waar de toekomst is : een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam 1895-1995
·1995 - - Site for the future : a short history of the Amsterdam Stedelijk Museum, 1895-1995
·1995 - - Halverwege Parijs : Willem Roelofs en de Nederlandse schilderskolonie in Brussel 1840 - 1890
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·1997 - - Master drawings in the Los Angeles County Museum of Art
·1998 - - Uit de schilderswereld : Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw
·1999 - - Jozef Israëls 1824 - 1911
·2000 - - Vissersleven langs de Noordzee en Zuiderzee : een genre in de schilderkunst 1840 - 1940
·2000 - - Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870
·2002 - - Van Barbizon tot Laren: Kunstenaarskolonies in Europa
·2002 - - Aquarellen van de Haagse School : de collectie Drucker-Fraser


- onvolledige pdf
  
·2003 - - Stad & Land : 19de-eeuwse meesterwerken uit het Stedelijk Museum = Town & Country : 19th century masterpieces from the Stedelijk Museum
·2003 - - La dignité des humbles : Jean-François Millet et le naturalisme en Europe
·2004 - - Jozef Israels : a heart's desire
·2008 - - Jozef en Isaac Israëls, vader & zoon
ARTindex