Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gedenkschrift bij de onthulling van het gedenkteeken voor Dr. P.J.H. Cuypers

d.d.:

·mei 1930

Bijdrage(n):

·NV Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co Roermond

Personen (vermeld in deze bron):

·Cuijpers, P.J.H.
  

Opmerkingen:

·Geschrift op 16 mei 1930 aangeboden aan vrienden en begunstigers van Cuypers' Kunstwerkplaatsen, geeft een beknopt beeld van de loopbaan en het karakter van de stichter. De onthulling van het gedenkteken vond plaats op 10 juni 1930.
ARTindex