Documentatie van
Beeldende Kunst in Groningen

Reageren.      Zoek opnieuw.

Dr. Cuypers gedenkboek (1827 - 1927)

d.d.:

·1927

Uitgegeven door:

·Limburg, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, taal en kunst

Aantal bladzijden:

·104

Personen (vermeld in deze bron):

·Cuijpers, P.J.H.
  

Opmerkingen:

·Bevat o.m een redevoering van J.J. Klinkhamer uitgesproken bij gelegenheid der promotie van PJH Cuypers tot Doctor in de Technische Wetenschappen op 8 januari 1907.
ARTindex