ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

De levens en werken der Hollandsche etc.. aanhangsel

d.d.:

·1857-1864

Opgenomen in:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  

Activiteiten van:

·1553 - -
- C. (Cornelis) Cort
- P. (Pieter [de oude]) Brueghel.
·1571 - -
- P. (Philips) Galle Roelantssone van Haerlem.
·1659 - -
- Aelbert Cuyp.
·1666 - - N. (Norbertus) Galle.
·1683 - - Johannes Haunaart.
·1861 - - Johann Wilhelm Kaiser.

Personen (vermeld in deze bron):

·Adriaens, Luc
·Adrians, Luc
·Allard, Hugo
·Bakhuijzen, H.
·Bassen, Bartold van
·Battel, Jan van (-> 8)
·Bay, J.B. de

Meer informatie...

Gebeurtenissen in deze bron:

·Cuyp, A..
·Galle, C. (Cornelis [sr]).
·Galle, T..
·Galle, T. // Moerentorf bijgenaamd Moretus, C. (Catharina).
·Gysels, P. (Pieter).
·Gysels, P. (Pieter).
ARTindex