ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam

Identiek met - naamsvarianten:

·KAHV
·Kunst aan het Volk Amsterdam

Gebeurtenis:

·1903 - - - ontstaan
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
-- Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam.
- <*1903>
·1903 - - oprichting van een vereniging
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·M. (Marie) Heijermans
·Pieter Lodewijk Tak
·F. (Floor) Wibaut
- (als)
·oprichters

Omschrijving:

·æhet begrijpen en genieten van kunst door de leden der arbeidersklasse te bevorderenÆ

Uitgever van:

·1904 - - Catalogus van de tentoonstelling van Fransche, Duitsche en Engelsche journalistieke prentkunst, waaronder 70 oorspronkelijke teekeningen van Steinlen in het Suasso-Museum te Amsterdam
·1913 - - Toelichting tot de tentoonstelling van goed en slecht drukwerk
·1914 - - Catalogus der tentoonstelling van teekeningen door Vincent van Gogh uit de verzameling van mevrouw J. van Gogh-Bonger en den heer V.W. van Gogh
·1915 - - Catalogus der internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1920 - - Catalogus der tentoonstelling Daumier en zijn tijd
·1922 - - Internationale theatertentoonstelling

Groepspresentaties (als organisator):

·1904 - - Fransche, Duitsche en Engelsche journalistieke prentkunst, waaronder 70 oorspronkelijke teekeningen van Steinlen in het Suasso-Museum te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1905 - - Kind en kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1915 - - Internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1920 - - Daumier en zijn tijd
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
  

Solopresentaties (als organisator):

·1914 - - Teekeningen door Vincent van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
ARTindex