ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Betsy Osieck

Bronnen:

·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 27e tentoonstelling van schilderijen, grafische werken en beeldhouwwerken door leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging
·1919 - - Catalogus van de collectieve bijdrage der Nederlandsche beeldende kunstenaars aan "Het Nationaal Zeemansfonds"
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen en studies in elk materiaal, grafische werken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars (-> bladzijde 39)
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas" : drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging
·1925 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken
·1925 - - Vereeniging "Sint Lucas" : Vier en Dertigste Jaarlijksche Tentoonstelling schilderijen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1926 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen en studies in elk materiaal, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging
·1927 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1927 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging
·1928 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, krabbels, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door collega'
·1930 - - Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1931 - - Sint Lucas Amsterdam, catalogus tentoonstelling
·1932 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1932 - - Thieme Becker XXVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1932 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1932 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1933 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
·1933 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1933 - - Exposition d'oeuvres de femmes artistes organisée par le Comité International des Beaux Arts = Tentoonstelling van werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten
·1933 - - Het stilleven
·1933 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1934 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1937 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1937 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1938 - - Amsterdam 1898-1938 : catalogus van de tentoonstelling in het Museum Fodor 2 september-15 october '38 ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van hare majesteit de koningin
·1939 - - Onze kunst van heden
·1939 - - Sint Lucas, tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1939 - - Sint Lucas, tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1939 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1941 - - Betsy Westendorp-Osieck 1880 - 1940
·1941 - - B. Westendorp-Osieck
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - De Amsterdamse Joffers
·1948 - - Hollandse Aquarellistenkring met Franse invité's
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu
·1949 - - Sint Lucas : groepen-tentoonstelling, 2e groep : catalogus
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1951 - - Britse en Nederlandse vrouwen exposeren schilderijen, beeldhouwwerk, grafiek, ceramiek
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1953 - - Aquarel Benelux : Hollandse Aquarellistenkring
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1958 - - Stichting kunst en bedrijf
·1959 - - Portrettisten; Nederlandse kunstenaars van nu
·1959 - - Lucas tentoonstelling
·1960 - - Lucas tentoonstelling
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1961 - - Lucas tentoonstelling
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1964 - - Hollandse Aquarellistenkring
·1965 - - Aquarel en Aquaforte
·1965 - - Vrij en gebonden
·1965 - - Tentoonstelling Vereniging "Sint Lucas"
·1966 - - Aquarel en aquaforte
·1966 - - Catalogus van de tentoonstelling der Hollandse Aquarellistenkring
·1967 - - De Hollandse aquarellistenkring
·1968 - - Facetten [I]; Collectie Van Bommel - Van Dam
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1971 - - 25 jaar Hollandse Aquarellistenkring
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1973 - - Kunst aus den Niederlanden; von 1900 bis zum Gegenwart
·1976 - - Schilderslexicon
·1976 - - De Amsterdamse Joffers
·1981 - - Lecturama Encyclopedie
·1982 - - Van Abbemuseum Eindhoven
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1991 - - De kunst van het beschutte bestaan. Vijf schilderessen aan het begin van deze eeuw.
·1993 - - Beeldend Nederland
·1995 - - Van Appel tot Zadkine, 95 hoogtepunten uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam
ARTindex