ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Anrooy, Anton Abraham van

Bronnen:

·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars (-> bladzijde 39)
·1928 - - Catalogue du concours et de l'exposition d'art olympique
·1935 - - Catalogus van de schilderijen aquarellen en teekeningen samengesteld door Dr. G. Knuttel Wzn (-> bladzijde 4)
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1963 - - Portretten van Nederlandse Beeldende Kunstenaars = Portraits of Dutch painters and other artists of the Low Countries, specimen of an Iconography
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - The Dictionary of British Artists 1880-1940
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1992 - - AKL IV, Allgemeines Künstlerlexikon
·1995 - - Dictionnaire van bloemenschilders, Belgische en Hollandse kunstenaars
ARTindex