ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Henk Ykelenstam

Geboortegegevens:

·1897 - - - geboren
- 24.04.1897
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Overlijdensgegevens:

·1993 - - - overleden
- 24.08.1993
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

----
  

Naamsvarianten:

·Hendrikus Ykelenstam

Adres:

·Jac. van Lennepkade 4/3t, Amsterdam omstr. 1950
·Berkenlaan 14, 1231CE Nieuw Loosdrecht omstr. 1993 (correspondentie-adres)

Professie:

·boetseerder
·graficus
·schilder
·tekenaar

Stijlkenmerken:

·lyrisch romantisch
·naturalisme

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel; olieverf
onderwerp: Amsterdamse stadsgezichten; avondgezichten; landschap; naakt; portret; sneeuwgezichten; sneeuwlandschappen; stillevens
·grafiek:
techniek: etstechniek; houtgravure; lithografie
onderwerp: Amsterdamse stadsgezichten; avondgezichten; landschap; naakt; sneeuwlandschappen; stillevens

Studiereizen:

·België
·Frankrijk
·Italië
·Spanje

Verblijf:

·Utrecht (Gemeente Utrecht)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1925 tot na 1969

Gebeurtenis:

·1946 - - - veroordeling: uitsluiting als bestuurder
- veroordeelde maakte deel uit van het bestuur van vereniging(en) tijdens de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland 1940-1945; wordt uitgesloten tot 1-1-1948 van bestuur en leidinggevende funkties
- H. (Henk) Ykelenstam
- <*06.07.1945> <-> <*01.01.1948>
·betrokken bij gebeurtenis- (als)
·rechter

- Eereraad voor de Beeldende Kunsten
- Bron:

- Algemeen Handelsblad 16-01-1946.

- -bron:
- *Algemeen Handelsblad 16-01-1946 1946 ( (-> bladzijde 1))

Deelnemer aan prijzen:

·Willink van Collenwedstrijd
dd: 1929
uitgereikt dd: 1929
1e accesit
opmerkingen: het enige werk, dat in aanmerking zou komen, was niet voltooid/af, zodat de eerste prijs niet is toegekend
(bron: 1929 - - Fonds Willink van Collen)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1928 - - Sint Lucasprijs (aanmoedigingsprijs)
·1939 - - Prix de l'Académie Française (officier)
·1960 - - Cultuurmedaille België

Opleiding:

·1914 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1914 tot 1917
- opleiding: Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs Amsterdam
- leerling: H. (Henk) Ykelenstam
- docent: T. (Tiete) van der Laars
- docent: G. (George) Sturm
·1915 - - kunstvorming
- 1915 tot 1920
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: H. (Henk) Ykelenstam
- docent: A. (Antoon) Derkinderen
- docent: N. (Nicolaas) van der Waay

Gaf les aan:

·Bierenbroodspot, G. (Gerti).
·Boomsma, W. (Wytze).
·Groot, Pier Arjen (Pier) de.
·Korthals, J. (Jan).
·Sijmons, J. (Jan).
·Steenhuis, Jan Jelmer.

Bijdrage aan:

·1939 - - Premie-Uitgave ter Gelegenheid van het 100 jarig bestaan der Maatschappij Arti et Amicitiae

Lid van / ingeschreven bij:

·1916 - - Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1917 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1920 - - Maatschappij Rembrandt
·1927 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1942 - - Nederlandsche Kultuurkamer
·1957 - - Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam

Activiteiten (als bestuurder):

·1927 - - Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Maatschappij Rembrandt
·1966 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Presentaties (overig):

·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging -
·1921 - - Sint Lucas (2) -

Meer informatie...

Bronnen:

·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 27e tentoonstelling van schilderijen, grafische werken en beeldhouwwerken door leden der vereeniging
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling
·1919 - - Catalogus voor de dertiende tentoonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kusntenaars "De Onafhankelijken"
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging
·1921 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen en studies, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "naakt" door leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex