ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Adrianus Marie van der Plas

Bronnen:

·1928 - - De Brug : vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren
·1929 - - De Maasbode 17-09-1929
·1933 - - De kunst in nood zesde deel
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst
·1939 - - Onze kunst van heden
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1993 - - Beeldend Nederland
·1996 - - 125 jaar jonge schilderkunst
ARTindex