ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Raden Sarief Bastaman Saleh

Geboortegegevens:

·1814 - - - geboren
- omstr. 1814
- Semarang (Java)

Overlijdensgegevens:

·1880 - - - overleden
- 23.04.1880
- Buitenzorg Indonesië (Jawa Barat)

Adres:

·Menteng Batavia omstr. 1865


- Menteng Batavia
  

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0021.htm#4085

Afbeelding:

·


- © Rijksmuseum Amsterdam.
- zelfportret
- <*1864>
  

Professie:

·graficus
·schilder

Titulatuur:

·schilder des konings

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel
onderwerp: diertaferelen; figuren; historische onderwerpen
·grafiek:
techniek: lithografie

Verblijf:

·Java (Indonesië; Nederlands Indië)
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1830-1835
·Dresden (Sachsen)
·Österreich
·Italië 1839-1845
·Paris (Paris (dép.)) 1847-1848
·Algiers (Algerije) vanaf 1848

Meer informatie...

Opleiding:

·- docent: Antoine Auguste Joseph Payen
- leerling: Raden Sarief Bastaman Saleh
- opmerkingen:
- 5 jaar
·1830 - -
- omstr. 1830 tot omstr. 1835
- docent: C. (Cornelis) Kruseman
- leerling: Raden Sarief Bastaman Saleh
·1830 - -
- omstr. 1830 tot omstr. 1835
- docent: Andreas (Andries) Schelfhout

Gaf les aan:

·Cocq, C. (Cornelis) de.

Lid van / ingeschreven bij:

·1854 - - Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde

Objecten:

·1848 - - buffel in gevecht met leeuwen
·s.d. - - boswachterswoning in het Haagse bos in 1836

In collectie:

·Rijksmuseum Amsterdam

Presentaties (overig):

·1839 - - Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Den Haag -

Annotatie(s):

·Beynon en Saleh waren in de 19e eeuw de enige geschoolde schilders op Java

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839
·1843 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der 15e eeuw tot heden 3e deel (-> bladzijde 1)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1946 - - Holland Schildert

Meer informatie...
ARTindex