ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Lucie van Dam van Isselt

Presentaties (solo):

·1935 - - schilderijen --
Kunsthandel J.H. de Bois Haarlem
·1939 - - Lucie van Dam --
Kunstzalen Unger en van Mens Rotterdam
·1999 - - Meizoentjes --
Zeeuws Museum Middelburg

Presentaties (overig):

·1912 - - Domburg tentoonstelling van schilderijen -
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring -
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren -
·1918 - -
·1921 - - Haagsche Kunstkring: tentoonstelling van werk der leden -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1925 - - tentoonstelling van werken door leden -
·1926 - - ledententoonstelling -
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond -
·1926 - - ledententoonstelling -
·1927 - - werk der leden -
·1927 - - groepstentoonstelling -
·1928 - - werk der leden -
·1929 - - werk der leden -
·1935 - - schilderijen -
·1938 - -
·1939 - - Lucie van Dam -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1949 - - Haagse Kunstenaars -
·1949 - - Honneur aux dames: werken van schilderessen -
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst -
·1989 - - Negen kunstenaressen rond de eeuwwisseling -
·1999 - - Meizoentjes -
ARTindex