ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Richard/Rik Roland Holst

Bronnen:

·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1915 - - 12e lustrum van het genootschap "Architectura et Amicitia" : catalogus van de werken op de tentoonstelling voor architectuur en verwante kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1915 - - Architectura et Amicitia
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling
·1918 - - De Stijl Vol. 1 No. 7 (-> met afbeelding)
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1924 - - Thieme Becker XVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1941 - - Het ex libris
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1946 - - Holland Schildert
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1960 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau = The Dutch contribution to Art Nouveau


- afbeelding voorkant
  
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1965 - - Toegepaste kunst 1880 - heden
·1966 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900
·1967 - - Kunst 1900
·1967 - - Der Symbolismus
·1967 - - Le symbolisme
·1968 - - a history of the Dutch poster 1890-1960
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1971 - - Arti juni 1971
·1973 - - Cijfers, letters, woorden : keuze uit eigen collectie Stedelijk Museum Amsterdam
·1975 - - Schrijversportretten uit de Haagse Post
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Haagse kunstkring: werk verzameld
·1978 - - Kunstenaren der Idee, symbolistische tendenzen in Nederland ca 1880-1930


- cover
  
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse schilderkunst 1880 - 1950
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1983 - - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
·1983 - - 301 Lithoos 1802-1981
·1988 - - Amsterdam / art : Stedelijk Museum présenté à l'Institut Néerlandais Paris 1988 - 1989
·1991 - - Topologie & Potologie
·1994 - - De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895
·1995 - - Roland Holst
·2000 - - R.N. Roland Holst: Het epos van de arbeidersstrijd: 1868 - 1938
·2002 - - Verwantschap & eigenheid : Belgische en Nederlandse kunst 1890 - 1945
  
ARTindex