ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Alexander Etienne van der Pluym

Geboortegegevens:

·1879 - - - geboren
- 19.08.1879
- Zierikzee (Gemeente Schouwen-Duiveland)
- -bron:
- *Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963 (via DBNL) 1963 ( (-> 150))

Overlijdensgegevens:

·1960 - - - overleden
- 21.07.1960
- Bussum (Gemeente Bussum)
- -bron:
- *Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963 (via DBNL) 1963 ( (-> 150))

Professie:

·hoogleraar kunstgeschiedenis
·tekenaar

Titulatuur:

·prof.

Verblijf:

·Zierikzee (Gemeente Schouwen-Duiveland)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) omstr. 1910
·Blaricum (Gemeente Blaricum) 1957-1958
·Bussum (Gemeente Bussum) tot 1957
·Zeist (Gemeente Zeist) 1958-1960

Atelier samen met

·Gestel, L. (Leo) 1903

Bevriend met:

·Gestel, L. (Leo)

Opleiding:

·1904 - - geslaagd voor het examen
- 1904
- opleiding: MO handteekenen en perspectief
- leerling: Willem Alexander Etienne van der Pluym
- met diploma
- plaats: Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
- bron:
- Nederlandsche Staatscourant - 09.09.1904 1904 ( (-> bladzijde 2))

Gaf les aan:

·Bloemen, Maria Anna (Miek)
·Heyting, Johan Willem (Wim).
·Meijer, T. (Tom).- <*1910>- <*1914>
·Nauta, M. (Max)
·Nicolas, J. (Joep)
·Wijn, S. (Souwtje) de

Activiteiten (algemeen/overig):

·1914 - - betrokken bij prijstoekenning
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·R. (Rien) Hack
·W. (Willem) Kromhout Cz.
·Jan Ernst van der Pek
·Willem Alexander Etienne van der Pluym
- (als)
·juryleden

- beurs/prijs:
·1914 - - Prijsvraag "een museum voor Indische Kust" (1e prijs)
·1926 - - betrokken bij festiviteiten
·H.L. van Dam - Suermondt
·Cornelis Nicolaas van Goor
·D. (Dirk) Hannema
·C.W. Lunsingh Scheurleer
·Pieter Hendrik van Moerkerken
·Willem Alexander Etienne van der Pluym
·Johannes (Jan) Verheul Dzn
- (als)
·sprekers

- <*1926>
·Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Rotterdam- viering 75 jarig bestaan - oktober 1926

Activiteiten (werkzaamheden):

·1905 - - Burgeravondschool Utrecht
·1905 - - Burgeravondschool Vlaardingen
·1910 - - Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
·1918 - - Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1922 - - Gemeentelijke Universiteit Amsterdam
·1943 - - Technische Hogeschool Delft

Activiteiten (als bestuurder):

·1914 - - Vereniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht

Bronnen:

·1904 - - Nederlandsche Staatscourant - 09.09.1904
  
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex