ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Sierk Carl Schröder

Bronnen:

·1933 - - De kunst in nood derde deel
·1938 - - De academie van 's Gravenhage en haar plaats in de kunst van ons land : gedenkboek van de Academie van beeldende kunsten bij de voltooiing van het nieuwe gebouw, 1682-1937 (-> afb. 109 lerarenteam, blad 22 )
·1939 - - Onze kunst van heden
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1941 - - Het ex libris
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1949 - - Haagse Kunstenaars 3e tentoonstelling
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1959 - - Portrettisten; Nederlandse kunstenaars van nu
·1959 - - Nederlandse Kring van Tekenaars 59
·1960 - - Postzegelkunst
·1960 - - Keuze : een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars
·1960 - - Keuze
·1961 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1964 - - Hollandse Aquarellistenkring
·1965 - - Haagse aquarellisten
·1966 - - Catalogus van de tentoonstelling der Hollandse Aquarellistenkring
·1967 - - De Hollandse aquarellistenkring
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1973 - - Kunst aus den Niederlanden; von 1900 bis zum Gegenwart
·1975 - - Haagse Aquarellisten 20 jaar
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Hedendaagse Haagse Beeldende Kunstenaars
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1980 - - Haagse Aquarellisten 25 jaar
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1988 - - Kunstzaken: Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld
·1990 - - Sierk Schröder
·1993 - - Bedrijf in beeld
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - Het naakt in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw
·1995 - - Een collectie : een keuze uit de verzameling van de ABN AMRO Bank = A collection : selected works from the collection of the ABN AMRO Bank
·2002 - - Keuze uit 75 jaar Kinderpostzegels
·2006 - - Atelier Sierk Schröder
ARTindex