ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Everhardus Koster

Geboortegegevens:

·1817 - - - geboren
- 17.02.1817
- Den Haag (Gemeente Den Haag)
- -bron:
- * Thieme Becker XXI, 1927
·1817 - - - geboren
- 22.02.1817
- Den Haag (Gemeente Den Haag)
- -bron:
- *XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst vermoedelijk 1909

Overlijdensgegevens:

·1892 - - - overleden
- 08.01.1892
- [1248] Den Haag (Gemeente Den Haag) , [4071] Dordrecht (Gemeente Dordrecht)

Naamsvarianten:

·E. (Edouard) Koster (*1843)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0014.htm#2764

Afbeelding:

·


- © Koelman, J.P.
- © Rijksmuseum Amsterdam.
- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Koelman, J.P.
  

Professie:

·conservator
·lithograaf
·schilder
·tekenaar

Onderwerp:

·architectuur
·riviergezichten

Verblijf:

·Frankfurt am Main (Hessen (D))
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1839
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1848
·Haarlem (Gemeente Haarlem) van voor 1860 tot na 1875

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1839 - - Prijs op de Tentoonstelling van Levende Meesters (gratificatie)

Opleiding:

·- docent: Bartholomeus Johannes van Hove
- leerling: E. (Everhardus) Koster

Lid van / ingeschreven bij:

·1848 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1897 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Objecten:

·s.d. - - Figures on the road to a village at sunset
·s.d. - - Shipping off a Dutch port
·s.d. - - ships on the river IJ Amsterdam


- © Koster, E. (Everhardus)
  

Presentaties (overig):

·1839 - - Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Den Haag -
·1848 - - Stedelijke tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken te Amsterdam -
·1851 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1855 - - Exposition universelle des Beaux-arts - Pays-Bas -
·1859 - - Schilder- en andere kunstwerken van levende meesters -
·1860 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1863 - - Exposition générale des Beaux Arts Bruxelles -

Meer informatie...

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839 (-> bladzijde 31)
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1855 - - Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des Artistes vivants
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 304)
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  

Meer informatie...
ARTindex