ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Museum het Rembrandthuis Amsterdam

Verwervingen / aankopen:

·Objekt: 1630 - - zelfportret


- © Rembrandt
  
·Objekt: 1630 - - zelfportret met verbaasde blik


- © Rembrandt
  
·Objekt: 1633 - - de vlucht naar Egypte


- © Rembrandt
  
·Objekt: 1634 - - Christus te Emmaus


- © Rembrandt
  
·Objekt: 1634 - - de verkondiging aan de herders


- © Rembrandt
  
·aankoop
Objekt: 1636 - - zelfportret met Saskia


- © Rembrandt
  
·aankoop
Objekt: 1638 - - Adam en Eva


- © Rembrandt
  
·Objekt: 1639 - - het loflied van Simeon


- © Rembrandt
  
·aankoop
Objekt: 1639 - - zelfportret leunend op een balustrade


- © Rembrandt
  
·Objekt: 1641 - - de triomf van Mordechai


- © Rembrandt
  
· aankoop
Objekt: 1641 - - de molen
·aankoop
Objekt: 1643 - - de drie bomen


- © Rembrandt
  
·aankoop
Objekt: 1645 - - de omval


- © Rijksprentenkabinet Amsterdam
- © Rembrandt
  
·Objekt: 1645 - - de honderd-gulden prent


- © Rembrandt
  
·Objekt: 1653 - - de drie kruisen


- © Rembrandt
  
·Objekt: 1655 - - het offer van Abraham


- © Rembrandt
  
·Objekt: 1655 - - Christus in het hof van Gethsemane


- © Rembrandt
  
ARTindex