ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Galerie De Bazuin Harlingen

Vestigingsplaats:

·Harlingen (Gemeente Harlingen) van voor 1969

Gebeurtenis:

·1969 - - - beëindiging door fusie
-- Galerie De Bazuin Harlingen.
- <*27.09.1969>
·1969 - - - fusie
-- Galerie De Bazuin Harlingen
-- Galerie van Hulsen Leeuwarden.
- <*27.09.1969>
·1969 - - - beëindiging van de fusie
-- Galerie De Bazuin Harlingen.
- <*10.12.1969>
·1969 - - - herstart
-- Galerie De Bazuin Harlingen.
- <*11.12.1969>

Overgegaan in:

·Galerie van Hulsen Harlingen september 1969-december 1969

Categorie:

·galeries

Activiteiten (personen op naam):

·» -- W. (Wildt) Cordes; J.M. (Jan Murk) de Vries.

Groepspresentaties (als organisator):

·1970 - - Klub van Konkretisten
- Galerie De Bazuin Harlingen
ARTindex