ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen

Adres:

·oostelijke vleugel van de beurs, Antwerpen 1663-1811
·plaats ter oostzijde boven de Handels-Borze, Antwerpen van omstr. 1664 tot 1811
·oostzijde boven de Borze in de hoek naast het uurwerk (tussen academie en toren), Antwerpen augustus 1677-1811
·Minderbroederklooster, Antwerpen vanaf 1811


- Minderbroederklooster, Antwerpen
  

Identiek met - naamsvarianten:

·Academie Antwerpen
·Académie d'Anvers

Vestigingsplaats:

·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) vanaf 1665

Gebeurtenis:

·1663 - - - oprichting
-- Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen.
- <*06.07.1663>
·1663 - - betrokken bij oprichting
·Philips IV
- (als)
·octrooiverlener

- <*06.07.1663>
·1663 - - betrokken bij oprichting
·D. (David) Teniers II
- (als)
·initiatiefnemer

- St.-Lucasgilde Antwerpen
·1664 - - betrokken bij oprichting
·Peter Janssens de Bisthoven
·Jan Baptiste van Breuseghem
·J. (Jacob) van Ceulen
·Jan Baptiste Geeraerts
·J. (Jacob) Goos
·J. (Jan) Leemans
·N. (Nicolaas) de Vos
·J. (Jacob) Wauters
- (als)
·sponsor

- <*1664>
-- het sponsorschap bestond hierin dat deze mensen 'vrijbrieven' konden kopen bij de gemeente. en dat betekende weer dat deze "edelemoedige stichters" (gedeeltelijk) werden vrijgesteld van belastingen. Dit leverde een startkapitaal op van 5240 gulden.

- Bron:

- Geschiedenis der Academie van Antwerpen (bladzijde 24).
·1665 - - - begin van de lessen
- locatie: plaats ter oostzijde boven de Handels-Borze, Antwerpen
-- Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen.
- <*26.10.1665>
- *1663: Op initiatief van David Teniers wordt in de schoot van het Sint-Lucasgilde in 1663 bij koninklijk octrooi van Filips IV van Spanje de Academie opgericht
·1741 - - - doorstart
-- Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen.
- <*augustus 1741>
·1741 - - betrokken bij doorstart
·Jan Pieter van Baurscheit jr
·P. (Peeter) Bouttats
·Martinus Josephus Geeraerts
·A. (Alexander) van Papenhoven
·J. (Jacob) Rottiers
·Peeter Snyers
- (als)
·initiatiefnemers

- Bron:

- Kermisfeesten van Antwerpen 1864 (194).

- *Het St Lucasgilde was nl overgegaan tot het opschorten van de lessen
·1744 - - - sluiting
- door de inval van de Franse troepen van Lodewijk XV
-- Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen.
- <*1744>
·1748 - - - heropening
-- Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen.
- <*1748>
- *Het gilde doet afstand van de opleiding ten gunste van de doorstarters van 1741
·1811 - - - verhuizing
- locatie: Minderbroederklooster, Antwerpen
-- Academie van St. Lukas Gilde Antwerpen.
- <*1811>
- -bron:
- * van Ertborn, 1822 ( (-> bladzijde 31))

Overgegaan in:

·Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Antwerpen -->
·Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen vanaf 1885

Opmerking:

·1690 (omstreeks): Eind 17e eeuw werd door de dekens lesgegeven, per toerbeurt, iedere week een andere deken
·1735: Begin 18e eeuw had de opleiding nog maar weinig betekenis; vanaf 1735 nam het leerlingenaantal weer toe
·1741: In de 18e eeuw was het Gilde niet in staat om de academie draaiende te houden; vanaf 1741 besloten een aantal kunstenaars onbezoldigd les te gaan geven
·1749: op 17-11-1749 is contract gesloten waarbij St.-Lucas afstand deed van de Academie en het eigendom overging naar de stad Antwerpen
·1794: In de Franse tijd is de Antwerpse Academie een tijd gesloten geweest (1794-1804)

Categorie:

·kunstopleiding

Activiteiten (personen op naam):

·» -- H.J. Anthonissen.
·» -- J.P. van Baurscheit jr.
·» -- J.P. van Baurscheit jr.
·» -- T. (Theodore) Boeyermans.
·» -- G. (Gaspar) Bouttats.
·» -- P. (Peeter) Bouttats.
·» -- P. (Peeter) Bouttats.

Meer informatie...

Beheerder van prijzen/beurzen:

·Prix d' Excellence Antwerpen

Leden (naamvolgorde):

·Bellemans, Joseph
·Hulswit, Jan

Onderwijs (naamvolgorde):

·Abry, L.E.A. (Léon)
·Allebé, A. (August)
·Baeckelmans, F. (Frans)
·Baksteen, D. (Dirk)
·Balat, A.H.F.
·Baseleer, R. (Richard)
·Beerten, S. (Staf)

Meer informatie...

Organisatie wordt vermeld in:

·1822 - - Geschiedkundige aenteekeningen aengaende de S.te-Lucas Gilde, en de Rederyk-Kamers van den Olyf-tak, de Violieren en de Goud-bloem, te Antwerpen (-> bladzijde 31)
·1865 - - Kermisfeesten van Antwerpen 1864 (-> 178)
·s.a. - - Geschiedenis der Academie van Antwerpen
ARTindex