ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam

Adres:

·Fluëele Burgwal, Amsterdam van voor 1787
·Hoek Keizersgracht - Berenstraat, Amsterdam vanaf 1788

Homepage:

·http://www.felixmeritis.nl/
·https://nl.wikipedia.org/wiki/Felix_Meritis

Identiek met - naamsvarianten:

·Algemeene Broederschap der Vrye Kunstgenooten
·Algemeene Societeit der Vrye Kunstgenooten
·Bataafsche Maatschappy der Edele Verdiensten

Gebeurtenis:

·1777 - - - ontstaan
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
-- Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam.
- <*1777>
·1777 - - betrokken bij oprichting
·W. (Willem) Writs
- (als)
·oprichter

- <*1777>
-- Opgericht door 40 geestverwanten
·1777 - - betrokken bij ontstaan
·J. (Jan) Gildemeester Jansz
- (als)
·sponsor

- <*1777>
·1777 - - betrokken bij oprichting- (als)
·initiatiefnemer

- Genootschap der Wysbegeerte en Vrye Konsten
- <*1777>
·1787 - - - start van de bouw
- locatie: Hoek Keizersgracht - Berenstraat, Amsterdam
-- Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam.
- <*25.06.1787>
·1787 - - betrokken bij de bouw
·Jacob Otten Husly
- (als)
·ontwerper

- <*1787>
·1788 - - - inwijding gebouw
-- Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam.
- <*31.10.1788>
·1788 - - betrokken bij ceremonie

-


- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Lelie, A. (Adriaan) de
·J.H. Swinden
- (als)
·spreker

- <*1788>

- -bron:
- *Documentation Stadsarchief Amsterdam ( (-> raadpleegdatum 15-12-2016))
  
·1889 - - - opheffing
-- Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam.
- <*1889>
- -bron:
- *Het nieuws van den Dag - 24-08-1889 1889 ( (-> bladzijde 6))
·1889 - - - transactie van de collectie
- de gehele collectie beelden, modellen en gipsafgietsels
-- Maatschappij der Verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis Amsterdam.
- (als) schenker van verzameling
- <*juli 1889>
·transactie van de collectie; 1889;
(als) ontvanger Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Omschrijving:

·Nastreven van vrije beoefening van kunsten en wetenschappen

Opmerking:

·De verschillende zalen van deze Tempel der Verlichting werden onder meer gebruikt voor concerten, literaire bijeenkomsten en debatten

Afbeelding:

·


- © Rijksmuseum Amsterdam
- © Lelie, A. (Adriaan) de
  
·


- <*omstr. 1810>
  

Superorganisatie van:

·Felix Meritis Amsterdam, Departement Teekenkunde der Maatschappij

Activiteiten (personen op naam):

·» -- H. (Hidde) Heeremiet.
·» -- C.S. Roos.
·» -- J. (Jacob) Smies.

Initiatiefnemer van prijzen/beurzen:

·Prijs van het Amsterdams genootschap Felix Meritis

Beheerder van prijzen/beurzen:

·Prijs van het Amsterdams genootschap Felix Meritis

Leden (naamvolgorde):

·Andriessen, Anthony
·Bertichen, P.G.
·Beyer, J.L.
·Bois, Chrétien du
·Courier, Christoffel
·Croese, Floris
·Delden, Jan van

Meer informatie...

Onderwijs (naamvolgorde):

·Eerden, B.A. van der
·Monnickendam, M. (Martin)
·Taanman, J. (Jacob)
·Vries, R.W.P. de
·Waterloo, J.P.
·Wijsmuller, J.H.

Organisatie wordt vermeld in:

·Documentation Stadsarchief Amsterdam
·1983 - - 75e Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
ARTindex