ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Tjeerd Andringa

Geboortegegevens:

·1806 - - - geboren
- 15.06.1806
- Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)
- -bron:
- * Immerzeel I, 1842 ( (-> bladzijde 9))
- * Scheen, 1969
·1806 - - - geboren
- 29.06.1806
- Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)
- -bron:
- *Thieme Becker I - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 1907

Overlijdensgegevens:

·1827 - - - overleden
- 29.05.1827
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- -bron:
- * Scheen, 1969
·1827 - - - overleden
- 07.06.1827
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- -bron:
- *AKL III, Allgemeines Künstlerlexikon 1992

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: genretaferelen; historische onderwerpen; kunstenaarsportret; portret; stillevens; zelfportret

Verblijf:

·Leeuwarden (Gemeente Leeuwarden)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1822 tot na 1824

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1825 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (getuigschrift)

Opleiding:

· atelieropleiding
- docent: Willem Bartel van der Kooi
- leerling: T. (Tjeerd) Andringa
·1823 - - atelieropleiding
- voor 1823
- docent: C. (Cornelis) Kruseman
- leerling: T. (Tjeerd) Andringa
·1823 - - kunstopleiding (onderwijs)
- omstr. 1823 tot omstr. 1823
- opleiding: Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: T. (Tjeerd) Andringa

Objecten:

·s.d. - - zelfportret

Presentaties (overig):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters -
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -
·1825 - - Tentoonstelling van nog in leven zijnde Meesters te Haarlem -

Bronnen:

·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 3)
·1825 - - Lijst der schilder- en beeldhouwwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling te Haarlem van het jaar 1825
·1842 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der 15e eeuw tot heden 1e deel (-> bladzijde 9)
·1878 - - Allgemeines Künstler-lexikon [II]
·1906 - - Niederländisches Künstler-Lexicon I A-K
·1907 - - Thieme Becker I - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1918 - - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IV, 1918

Meer informatie...
ARTindex