ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Kassies, J. (Jan)

Geboortegegevens:

·1920 - - - geboren
- 30.05.1920
- Lobith (Gemeente Rijnwaarden)

Overlijdensgegevens:

·1995 - - - overleden
- 31.10.1995
·1995 - - - gecremeerd
- 06.11.1995
- locatie: Crematorium Westerveld, Driehuis - Velsen

Gezindheid (politiek en religieus):

·gereformeerd vanaf 1920

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1989 - - Verzetsprijs

Bijdrage aan:

·1968 - - Het versierde leven en de eigen tijd
·1975 - - Sandberg
·1979 - - Ger Boosten; marktgezicht als wereldbeeld

Lid van / ingeschreven bij:

·P.v.d.A.
·1956 - - Raad voor de Kunst

Activiteiten (werkzaamheden):

·Theaterschool Amsterdam
·Stichting Kunstenaars in Nederland tijdens oorlog en bezetting
·1971 - - Instituut voor Theateronderzoek
·1974 - - Bedrijfsfonds voor de Pers
·1987 - - Staten Generaal
·1987 - - Eerste Kamer der Staten Generaal Den Haag
·1993 - - Bedrijfsfonds voor de Pers

Activiteiten (als bestuurder):

·V.P.R.O. Hilversum
·1958 - - Raad voor de Kunst
·1988 - - Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omproepprodukties

Bronnen:

·1992 - - Overlijdensberichtenverzameling van Artindex
·1995 - - Optimistische realist
ARTindex