ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Dijkstra, Johannes (Johan)

Bronnen:

·Johan Dijkstra; Groninger Museum en Provinciehuis
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1926 - - Catalogus van de 27ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1927 - - Vereeniging van Beeldende Kunstenaars "De Onafhankelijken" : catalogus der tentoonstelling van teekeningen, grafiek en beeldhouwwerk
·1927 - - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1928 - - Catalogus Vereeniging van beeldende kunstenaars De Onafhankelijken
·1928 - - De Onafhankelijken
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1929 - - Catalogus van de eeretentoonstelling van Erich Wichman en tijdgenooten
·1929 - - De Onafhankelijken
·1930 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1930 - - De Onafhankelijken : met invité's, Fransche en Belgische surrealisten
·1930 - - De Ploeg, Groningen : zwart-wit tentoonstelling
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1931 - - Catalogus van de herfsttentoonstelling van 'De Onafhankelijken'
·1931 - - De Onafhankelijken
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - De kunst in nood tweede deel
·1933 - - De Onafhankelijken
·1934 - - De Onafhankelijken
·1935 - - De Onafhankelijken : tentoonstelling van teekeningen, grafiek, aquarellen en klein plastiek
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1937 - - De Onafhankelijken 1912-1937
·1939 - - Onze kunst van heden
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - Hollandse Aquarellistenkring met Franse invité's
·1950 - - Tentoonstelling van werken der leden van "De Grafische", vereniging tot bevordering der grafische kunst
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1953 - - Aquarel Benelux : Hollandse Aquarellistenkring
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1955 - - De Keerkring 5 jaar
·1955 - - De Grafische
·1956 - - Monumentale Kunst
·1957 - - Moderne Kunst in Groningen
·1958 - - Johan Dijkstra
·1959 - - Portrettisten; Nederlandse kunstenaars van nu
·1960 - - Aanwinsten
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1962 - - De Grafische 1912 - 1962 : jubileumtentoonstelling prent
·1963 - - Teken aan de wand
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1964 - - Aankoopexpositie Hedendaagse Nederlandse kunst NVV-gebouw
·1965 - - Vrij en gebonden
·1966 - - De Grafische
·1968 - - The Expressionists
·1968 - - Een halve eeuw 'de Ploeg' 1918-1968
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1972 - - Groninger kunstenaars
·1976 - - Schilderslexicon
·1978 - - De Ploeg: 1918-1930
·1979 - - Kollektie De Groot
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse schilderkunst 1880 - 1950
·1981 - - Palet een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst (heruitgave)
·1982 - - De Ploeg
·1984 - - Grafiek nu; hedendaagse prentkunst in Nederland
·1984 - - Lecturama Encyclopedie Supplement en Necrologie
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1986 - - Catalogus Moderne Kunst; Tien jaar aanwinsten, 1976 - 1986
·1987 - - Jaarverslag Groninger Museum 1983-1984
·1988 - - Christie's Amsterdam: Fine Modern and Contemporary Art; including a collection of Industrial Design
·1988 - - Van Alma tot Zadkine; particulier bezit uit de regio
·1988 - - Uitgelicht
·1989 - - Glas in Lood in Nederland 1817-1968


- afbeelding voorkant
  
·1992 - - Onrust
·1993 - - De Ploeg 75, 1918-1993
·1993 - - Beeldend Nederland
·1993 - - Nieuwsblad van het Noorden 12-11-1993
  
·1994 - - Het naakt in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw
·1998 - - De Ploeg : 1 op 1, 15 auteurs over 15 schilders
·2002 - - De Ploeg : schilderijen van de aarde, 1918 - 1933
·2002 - - Christie's Twentieth Century Art, including Belgian art
·2002 - - De wand des tijds : monumentale kunst rond de jaren 50
·2008 - - Groninger Expressionisten/Groningse Expressionisten
·2008 - - Black is beautiful, Rubens tot Dumas


- cover
  
·2017 - - Groninger Museum Magazine 2017
ARTindex