ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Barend Wijnveld

Geboortegegevens:

·1820 - - - geboren
- 13.08.1820
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1902 - - - overleden
- 18.02.1902
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Professie:

·schilder

Onderwerp:

·historische onderwerpen
·genretaferelen

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) tot 1892
·Haarlem (Gemeente Haarlem) vanaf 1893

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1847 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (gratificatie)

Opleiding:

·1836 - - kunstvorming
- 1836
- opleiding: Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: B. (Barend) Wijnveld
- bron:
- Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 2000

Gaf les aan:

·Arntzenius, F. (Floris)
·Bleckmann, Wilhelm Christiaan Constant (Willem)
·Braakensiek, Johan Coenraad
·Breitenstein, Carl August
·Coster, Jan Herman
·Dankmeyer, Carel Bernardus (Charles)
·Derkinderen, A. (Antoon)- schilderen

Meer informatie...

Werd opgevolgd door:

· werkzaamheden in het kunstonderwijs
- Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
opvolger: Waay, N. (Nicolaas) van der

Lid van / ingeschreven bij:

·1854 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1896 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij tentoonstelling
·R. (Reinier) Craeyvanger
·C.P. van Eeghen
·J.W. Kaiser
·L. (Lambertus) Lingeman
·B. (Bastiaan) de Poorter
·C. (Cornelis) Springer
·F. Stracké
·J. (J. [Jbz]) de Vos
·B. (Barend) Wijnveld
- (als)
·lid tentoonstellingscommissie
·1877 - Openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Amsterdam (G)
·1847 - - inschrijving voor wedstrijd
·Johannes Henderikus Egenberger
·J. (Josef) Israels
·J. (Jacobus) van Koningsveld
·C. (Carl) Muller
·B. (Barend) Wijnveld
·Antonie Frederik Zürcher
- (als)
·alumni Kon. Academie
·kwekeling

- beurs/prijs:
·1847 - - Groote Prijs [KAvBK Amsterdam]

- Bron:

- Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870 2000 ( (-> 162)).
·1880 - - betrokken bij tentoonstelling
·Augustus (August) Allebé
·C. (Christoffel) Bisschop
·J. (Johannes) Bosboom
·Jan Hendrik Maschaupt
·A. Pierson
·C. (Cornelis) Springer
·B. (Barend) Wijnveld
- (als)
·juryleden

- <*1880>
-- 3 leden benoemd door Burgemeester en Wethouders en 4 leden zijn gekozen door de inzenders
·1880 - tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam (G)
·1887 - - betrokken bij prijstoekenning
·Josephus Albertus (Jozef) Alberdingk
·S. (Sybrand) Altmann
·Eugene Dubois
·A. Pierson
·J. Versluys
·B. (Barend) Wijnveld
- (als)
·commissieleden

- beurs/prijs:
·1887 - - Prix de Rome [Amsterdam] (1e prijs, goud)
·1887 - - Prix de Rome [Amsterdam] (2e prijs, zilver)

- Bron:

- Algemeen Handelsblad 1887-01-05 ( (-> 1)).

Activiteiten (werkzaamheden):

·1859 - - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1862 - - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
·1869 - - Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Samenwerking:

·
- Johannes Henderikus Egenberger; B. (Barend) Wijnveld
- vakgebied: schilderen

Objecten:

·1854 - - het beleg van Haarlem

Presentaties (solo):

·1896 - - tekeningen Wijnveld --
Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Presentaties (overig):

·1896 - - tekeningen Wijnveld -
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen -
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen -

Bronnen:

·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - van romantiek tot realisme
·1947 - - Thieme Becker XXXVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950

Meer informatie...
ARTindex