ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan de Bie Leuveling Tjeenk

Bronnen:

·1910 - - Thieme Becker IV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1918 - - Wendingen 5
·1923 - - Bouwkunst-tentoonstelling 1898 - 1923
·1933 - - Moderne bouwkunst in Nederland, VI, X, XVII, Rotterdam
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
·1941 - - Nederland bouwt in baksteen: 1800-1940


- cover
  
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1995 - - AKL X, Allgemeines Künstlerlexikon
ARTindex