ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jacoba Antonia de Graaff

Presentaties (solo):

·1938 - - Jacoba A. de Graaf --
Kunstzalen Gebroeders Koch Den Haag

Presentaties (overig):

·1882 - - Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging -
·1918 - - de Rotterdammers -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds -
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1920 - - De Onafhankelijken in Pulchri [XIVe expositie] -
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling -
·1922 - - De Onafhankelijken -
·1938 - - Jacoba A. de Graaf -
ARTindex