ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Johan Pieter Hendrik Apol

Bronnen:

·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Het Signaal
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1976 - - Bénézit Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs
·1992 - - AKL IV, Allgemeines Künstlerlexikon
·1995 - - Dictionnaire van bloemenschilders, Belgische en Hollandse kunstenaars
ARTindex