ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Heijberg, Johannes Gerardus

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1901 - - Rotterdamsch Nieuwsblad 08-07-1901
  
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1905 - - Middelburgsche courant 26-07-1905
  
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Onze moderne meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1924 - - Thieme Becker XVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1976 - - Schilderslexicon
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·2006 - - Geeft acht! : het militaire genre in de negentiende eeuw
ARTindex