ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Gerrit Willem Knap

Geboortegegevens:

·1873 - - - geboren
- 02.05.1873
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1931 - - - overleden
- 24.11.1931
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Adres:

·Sarphatipark 42, 1073CZ Amsterdam van voor 1911 tot na 1921

Afbeelding:

·


- <*1907>
  
·


- <*1910>
  

Professie:

·decoratieschilder
·illustrator
·tekenaar
·schilder vanaf 1900

Typering van het werk:

·illustraties
·grafiek:
techniek: lithografie
info:
- als bijlage in tijdschriften
·tekenvoorbeelden voor het onderwijs:
omschrijving: tekeningen van menselijke en dierlijke figuren en voorwerpen in diverse gradaties van moeilijkheid. Hulplijnen voor een eerste opzet zijn soms nog zichtbaar, om zo de leerlingen te helpen om, bij verkleining, de proporties juist te weer te geven
·schilderijen/tekeningen:
materiaal: olieverf
onderwerp: architectuur; landschap; stadsgezichten; stillevens

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1873-1931

Gebeurtenis:

·1899 - - - huwelijk
- Tannetje Dronkers en Gerrit Willem Knap
- <*04.05.1899>
- kinderen:
·Knap, Josina Anna (Jos)

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1890 - - Prijs van de school Quellinus Amsterdam (2e prijs)

Opleiding:

·1887 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1887 tot 1889
- opleiding: Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam
- leerling: Gerrit Willem Knap
- vakgebied: decoratieschilderen
- met diploma
- bron:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906
- Historische Kranten in Beeld van de Koninklijke Bibliotheek
·1892 - - kunstopleiding
- 1892 tot 1892
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: Gerrit Willem Knap
- met getuigschrift
- docent: L.W. Beirer
- docent: A.R. Cohen
- docent: J.T.J. Cuypers
- docent: J.D. Huibers
- docent: L. (Ludwig) Jünger
- docent: G. (George) Sturm
·1892 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1892 tot 1893
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: Gerrit Willem Knap
- MO Handtekenen, MO Perspectief

Gaf les aan:

·Alozerij, G. (Gerrit).- schilderen
·Baart, Egbert Christiaan.
·Bijtelaar, B. (Bep).
·Braakensiek - Dekker, Anna Maria.
·Groeneveld, B.F. (Berend).
·Hell, J. (Johan) van.
·Kleine, Anna Josephina.

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1901 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·1915 - - commissiewerk

-

-
- tweede Amsterdamsch kunstenaarsfeest
·E. (Evert) Brester
·A. (Arnout) Colnot
·Henri Engelen
·W. (Wenzel) Frankemölle
·M. (Max) van Gelder
·Gerrit Willem Knap
·P.W. de Koning
·Simon Willem (Simon) Maris Wzn.
·J. (Jan) Ponstijn
·S. (Sipke) van der Schaar
·A. (Arthur) Verbeeck
·G. (Gerard) van Vliet
·Hendrik Willem Nicolaas (Hendrik) Volmar
·N.H. Wolf
- (als)
·commissieleden

- Weekblad de Kunst
- <*15.01.1915>
- thema: De leden van de feestcommissie bijeen
 

Activiteiten (werkzaamheden):

·1900 - - Frans Halsschool Openbare Lagere School der 3e klasse
·1931 - - Gereformeerd Gymnasium Amsterdam

Objecten:

·1910 - - Mesdag


- © Pulchri Studio.
- kunstenaarsportret
- © Knap, G.W.
  

Presentaties (overig):

·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling -
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling -

Meer informatie...

Bronnen:

·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam

Meer informatie...
ARTindex