ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Carel Lodewijk Dake

Bronnen:

·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Thieme Becker VIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> bladzijde 109)
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs (-> bladzijde 73)
·1946 - - Holland Schildert
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1989 - - Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
ARTindex