ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Lon Pennock

Lid van / ingeschreven bij:

·1969 - - Haagse Kunstkring Den Haag
·1977 - - Raad voor de Kunst
·1977 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1977 - - B.B.V. - Bond van Beeldende Vormgevers
·1991 - - Culturele Raad Zuid-Holland Den Haag
·1995 - - de Haagse Constructivisten
·2000 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·2000 - - K.C.B. Bergen NH
ARTindex