ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jean Albert Pollones

Bronnen:

·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas: twee en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vier en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus van schilder- en beeldhouwwerken
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus tentoonstelling
·1921 - - Hollandsche Kunstenaarskring [gevestigd te Amsterdam] : tentoonstelling 1921


- cover catalogus
  
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1933 - - De kunst in nood derde deel
·1933 - - Thieme Becker XXVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1942 - - Catalogus Hollandsche Kunstenaarskring
·1943 - - Hollandsche Kunstenaarskring
·1944 - - Catalogus tentoonstelling Pulchri
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1956 - - Vollmer III, Allgemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex