ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Maurits Escher

Bronnen:

·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door collega'
·1930 - - Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - M.C. Escher en zijn experimenten : een uitzonderlijk graphicus
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1946 - - Het Ex libris in Nederland
·1949 - - Tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars
·1951 - - Tentoonstelling van werken der leden van "De Grafische", vereniging tot bevordering der grafische kunst
·1951 - - Elf Nederlandse grafici
·1951 - - Contour onzer beeldende kunsten 1951


- cover
  
·1952 - - 4 Grafici: M.C. Escher, W.B. van Heusden, H. van Kruiningen en J.M. Prange
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1953 - - Catalogus groepstentoonstelling "De Grafische"
·1954 - - M.C. Escher
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1954 - - M.C. Escher
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1955 - - De Grafische
·1955 - - Zwart en wit
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1957 - - De Grafische
·1957 - - De Grafische
·1957 - - 4 : Harry Disberg, M.C. Escher, Wout van Heusden, Harry van Kruiningen
·1957 - - 4ª Bienal de São Paulo (1957) - Catálogo I
·1958 - - De Grafische
·1959 - - De Grafische
·1959 - - 4 Grafici
·1959 - - harry disberg, m.c. escher, wout van heusden, harry van kruiningen
·1960 - - De Grafische : grafiek en beeldhouwwerk
·1960 - - Postzegelkunst
·1960 - - Drukkersweekblad Autolijn/Kerstnummer 1960
·1961 - - De Grafische
·1962 - - De grafische 50
·1962 - - De Grafische 1912 - 1962 : jubileumtentoonstelling prent
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1963 - - Catalogus Gemeentelijk Kunstbezit Amstelveen
·1965 - - De Grafische
·1965 - - Aquarel en Aquaforte
·1966 - - Aquarel en aquaforte
·1966 - - Keuze uit aanwinsten van het prentenkabinet
·1968 - - De Grafische 1968
·1968 - - De Grafische
·1969 - - Nederlandse grafiek van deze eeuw (1)
·1969 - - Grafiekverzameling Nederlandse Economische Hogeschool
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Arte gráfico holandés del siglo XX (1 parte)
·1969 - - La gravure originale néerlandaise au 20e siècle
·1970 - - Kontrasten, 22 Nederlandse kunstenaars van nu
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Arti juni 1971
·1971 - - De werelden van M.C. Escher
·1973 - - Vormgeving en structuur : over kunst en kunstbeschouwing in de negentiende en twintigste eeuw
·1974 - - M.C. Escher grafiek en tekeningen
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Zienderogen
·1981 - - Leven en werk van M.C. Escher : het levensverhaal van de graficus, met een volledig geïllustreerde catalogus van zijn werk
·1982 - - Van Cobra tot Zero, Realisten, Beeldhouwers en Grafici, 1945-1965; een overzicht
·1982 - - Van Abbemuseum Eindhoven
·1982 - - Zeitgenossen: Niederländische Kunst: 1945 - 1965: Cobra - Realisten - Null Gruppe
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1986 - - Der Zauberspiegel des M.C. Escher
·1986 - - De stand van zaken: recente rijksaankopen voorgelegd aan Jan van Adrichem en Rob Scholte
·1986 - - Het oneindige: M.C. Escher over eigen werk
·1988 - - Christie's Amsterdam: Fine Modern and Contemporary Art; including a collection of Industrial Design
·1991 - - De uitnodiging tot de reis: L'invitation au voyage
·1993 - - Dieren : dood en levend
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - Nederlandse kunst vanaf 1900
·1998 - - M.C. Escher: Een biografie


- afbeelding voorkant
  
·1998 - - M.C. Escher een biografie
·1998 - - Handig prutswerk
·1999 - - Magie en zakelijkheid: realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945
·2001 - - Visiones huidizas : el regreso al realismo en los Países Bajos : 1925 - 1945
·2002 - - De wand des tijds : monumentale kunst rond de jaren 50
ARTindex