ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Hendrik Petrus [Nzn] Berlage

Geboortegegevens:

·1856 - - - geboren
- 21.02.1856
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1934 - - - overleden
- 12.08.1934
- Den Haag (Gemeente Den Haag)
- -bron:
- *Allgemeines Künstlerlexikon Band 9 1994
- *Schip & Affiche 1987

Naamsvarianten:

·Hendrik Petrus Berlage

Adres:

·Amsteldijk 77, Amsterdam (NL) omstr. 1911
·Violenweg 14, Den Haag omstr. 1921

Afbeelding:

·


- portrettekening
- © Hogerwaard, G. (Georges)
- getekend bij de huldiging tgv 70e verjaardag
  
·
  
·


- © Berlage, H.P.
- © Stadsarchief Amsterdam.
- zelfportret
  
·
  

Signatuur:

·s.d. - -
·


- source:
- Een Vereniging van ernstige Kunstenaars (-> 103)
  
·s.d. - -
·

  

Professie:

·affichekunstenaar
·amateurfilosoof
·architect
·ontwerper
·schilder
·tekenaar
·in mindere mate toneelschrijver

Meer informatie...

Titulatuur:

·dr

Materiaal:

·aquarel
·persglas

Typering van het werk:

·ontwerpen:
(boekbandontwerp; drinkserviezen; industrieel ontwerp; kunstnijverheidsproducten; meubelontwerp; ontwerp van gebruiksvoorwerpen; ontwerp van lichtkronen; ontwerp van ontbijtserviezen)
voorbeeld:


- © Provinciaal Museum Drenthe Assen.
- © Provinciaal Museum Drenthe Assen
- © Berlage, H.P.
  
·ex-libris

Studiereizen:

·Noord-Amerika 1911
·Nederlandsch Oost-Indië 1923

Verblijf:

·Delft (Gemeente Delft)
·Frankfurt am Main (Hessen (D))
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1873
·Zürich (kanton Zürich) 1875-1878
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1878-1913
·Den Haag (Gemeente Den Haag) vanaf 1913

Bevriend met:

·Simons, L. (Leo)

Oom/tante van:

·Verwey, K. (Kees)

Jurylid van:

·1911 - - afficheprijsvraag v.d. Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1883 - - Internationale Prijsvraag Amsterdamsche Beurs (4e prijs)
·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (erediploma)
·1910 - - Prijs Wereldtentoonstelling Brussel (grote prijs)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (diploma van verdienste)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (gouden medaille)
·1925 - - Prix Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris (diplôme de Grand Prix)
·1931 - - Award Institute of British Architects (gouden medaille)

Opleiding:

·1874 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1874 tot 1874
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- vakgebied: schilderen
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld met "A.": i.e. Avondlessen]
- bron:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 ( (-> bijlage F))
·1875 - -
- 1875 tot 1879
- opleiding: Eidgenössiches Polytechnicum Zürich (CH)
- leerling: Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- vakgebied: architectuur
- docent: ?. Stadler

Gaf les aan:

·Anrooy, Henri Anton (Henri) van.
·Elte Ph.zn, H. (Harry).
·Wertheim, J. (Jobs).
·Wouda, H. (Hendrik).- <*1910>- <*1912>

Bijdrage aan:

·1921 - - Wendingen
·1922 - - Wendingen
·1932 - - Moderne Bouwkunst in Nederland nr 11-15
·1933 - - Moderne bouwkunst in Nederland, VI, X, XVII, Rotterdam

Lid van / ingeschreven bij:

·Deutsche Werkbund
·Hollandsche Teeken Maatschappij
·Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1886 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1916 - - Genootschap Architectura et Amicitiae
·1918 - - Genootschap Architectura et Amicitiae

Activiteiten (algemeen/overig):

·samenwerking op atelier
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·J. (Jac.) van den Bosch

- Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·werkzaamheden in eigen bedrijf
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
- (als)
·eigenaar

- Architectenbureau Berlage
·werkzaamheden in atelier
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage

- NV Glasfabriek Leerdam
·1900 - - betrokken bij prijstoekenning
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·Pierre Joseph Hubert Cuijpers
- (als)
·juryleden

- beurs/prijs:
·1900 - - Prix de Rome [Amsterdam] (1e prijs)
·1900 - - Prix de Rome [Amsterdam] (2e prijs)
·1900 - - betrokken bij oprichting
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·C. (Carel) Henny
·W. (Willem) Hoeker
- (als)
·mede-oprichters

- Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
- <*1900>
- Bron:

- De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging 1929.
·1903 - - oprichting van een vereniging
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·M. (Marie) Heijermans
·Pieter Lodewijk Tak
·F. (Floor) Wibaut
- (als)
·oprichters
·Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam- ontstaan - 1903
·1908 - - betrokken bij oprichting
·Karel Petrus Cornelis de Bazel
·Hendrik Petrus [Nzn] Berlage
·Joseph Theodorus Johannes Cuypers
·W. (Willem) Kromhout Cz.
- (als)
·initiatiefnemers
·Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht- oprichting - 1908

Meer informatie...

Activiteiten (werkzaamheden):

·1887 - - Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam
·1913 - - Wm H. Müller en Co.

Activiteiten (als bestuurder):

·1887 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1908 - - Cursus Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
·1912 - - V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst

Objecten:

·1893 - - Harwich-Hoek van Holland


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Berlage, H.P.
  
·1893 - - Interieurverbouwing Arti


- © Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- © Berlage, H.P., Bleijs, A.C.
  
·1893 - - Noordhollandsche tramwegmy


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Berlage, H.P.
  
·1894 - - ontwerp voor toneeldecors Gijsbreght van Aemstel
·1896 - - boekbandontwerp Hooge Troeven


- © Berlage, H.P.
  
·1898 - - Beurs van Berlage


- © Berlage, H.P.
  
·1905 - - schrijfbureau


- © Provinciaal Museum Drenthe Assen.
- © Provinciaal Museum Drenthe Assen
- © Berlage, H.P.
  

Meer informatie...

In collectie:

·Kunstnijverheidshuys Amsterdam vanaf 1921

Presentaties (solo):

·2006 - - K.P.C. de Bazel (1869 - 1923): ontwerper voor de elite --
Gemeentemuseum Den Haag

Presentaties (overig):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1897 - - Algemene Wereldtentoonstelling Brussel -
·1898 - - ontwerpen -
·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1910 - - Wereldtentoonstelling Brussel -

Meer informatie...

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1909 - - Thieme Becker III - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911

Meer informatie...
ARTindex