ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Joachim Antonisz. Wtewael

Geboortegegevens:

·1566 - - - geboren
- omstr. 1566
- Utrecht (Gemeente Utrecht)
·1566 - - - geboren
- 1566
- Wtrecht
- Ioachim Wtenwael schilder van Wtrecht
- -bron:
- * van Mander, 1604 ( (-> 296v))

Overlijdensgegevens:

·1638 - - - overleden
- 01.08.1638
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Naamsvarianten:

·Joachim Uitewaal
·Joachim Antonisz. Utenwael
·Joachim Antonisz. Uytewael
·Joachim Vtenwael
·Ioachim Wtenwael schilder van Wtrecht (*1566) - Wtrecht
·Joachim Antonisz. Wttewael

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0024.htm#5195

Afbeelding:

·


- zelfportret (detail)
- <*1601>
  

Signatuur:

·s.d. - -
·


· Prein II, 1989
  
·s.d. - -
·


· Prein II, 1989
  

Professie:

·etser
·schilder

Typering van het werk:

·glas-in-lood ramen ontwerp
·schilderijen:
stijlinvloeden: maniërisme
onderwerp: bijbelscènes; genretaferelen; historische onderwerpen; portret

Verblijf:

·Italië
·Padua (Provincia di Padova)
·Utrecht (Gemeente Utrecht)

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- ?. van Schuyck en Anthonis Jansz. Wtewael
- kinderen:
·Wtewael, Joachim Antonisz.

- -bron:
- * van Mander, 1604 ( (-> 296v))

Opleiding:

· kunstvorming
- docent: Anthonis Jansz. Wtewael
- leerling: Joachim Antonisz. Wtewael
·1764 - - atelieropleiding
- docent: Joost (Joos) de Beer
- leerling: Joachim Antonisz. Wtewael
- bron:
- Catalogus der schilderijen Centraal Museum Utrecht 1933 ( (-> bladzijde 4-5))
- Het leven der Doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilders voormaals byeenvergaderd en beschreven door Karel van Mander [Vol. II] 1764 ( (-> index))
- Redenvoering gehouden ter gelegenheid van de inwying, van het teken-collegie, op de nieuw gebouwde zaal, boven het Zegelhuis der Stad Utrecht 1778 ( (-> bladzijde 8))

Lid van / ingeschreven bij:

·St.-Lucasgilde Utrecht [schilders en beeldhouwers]

Objecten:

·1610 - - Aphrodite en Ares


- © Wtewael, J.A.
  
·1620 - - de keukenmeid
·s.d. - - Venus and Adonis


- © Wtewael, J.A.
  
·s.d. - - de bisschop en de vervolgingen

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1928 - - Die Zeichnungen der Niederlandischen Schulen des XV. und XVI. Jahrhunderts
·1934 - - Catalogus der schilderijen - pastels - miniaturen - aquarellen
·1947 - - Thieme Becker XXXVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1979 - - Mededelingen 25
·1989 - - Handbuch der Monogramme in der europäischen Graphik vom 15. bis zum 18. Jahrhundert Band II
ARTindex