ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld

Personen (vermeld in deze bron):

·Alberdingk Thijm, K.J.L.
  
·Altorf, Johan
·Andriessen, Willem
·Anema, Seerp
·Anrooy, A.A. van
·Ansingh, Lizzy
  
·Arens, Albert
·Bakels, R.S.
  
·Beeck Calkoen, Isabella van
·Beyerman, Louise
·Bie Leuveling Tjeenk, Jan de
·Bieling, Herman
  
·Boeyinga, B.T.
·Bohemen, C.B. van
·Bolle, Leendert
  
·Bosch, Jac. van den
·Bouhuijs, Jaap
·Braakensiek, J.C.
  
·Braat, Leo
·Brandenburg, Cornelis
·Brandes, Co
·Breman, Co
  
·Brom, Leo
·Bromberg, Paul
·Bronner, Jan
  
·Brouwer, Dirk
·Buskens, P.G.
·Buys, Jan
·Collette, Joan
·Cuypers, J.T.J.
  
·Cuypers, Pierre
·Dam van Isselt, Lucie van
·Deene, Jan van
·Dekker, Nico
·Determeijer, Paul
·Doeve, Eppo
·Dongen, Kees van
  
·Dooyewaard, Jaap
  
·Dooyewaard, Willem
  
·Dudok, Willem
  
·Eland, L.J.
·Ellens, Harm
·Elzinga, H.C.
·Epen, Jop van
·Essen, Hein von
·Fabricius, Johan
·Fortuin, Anton
·Friedhoff, Gijsbert
·Geus, Commer de
·Gidding, Jaap
·Goudschaal, A.C.G.
·Graadt van Roggen, Job
  
·Greiner, Dick
·Groenewegen, Han
·Haas, A.J. de
·Haitsma Mulier, H.H.J.
·Halpern, Lea
·Halteren, J.J.M. van
·Hannema, Dirk
  
·Hanrath, Otto
  
·Hardeveld, J.M. van
·Hartogh, A.V.
·Hem, Piet van der
  
·Hirschmann, O.H.
·Houtzagers, P.J.
·Hulshoff, Allard Remco
·Ingwersen, A.U.
·Jansen, Rita
·Jordaan, Leen
·Kaathoven, Johannes van
·Kickert, Conrad
·Klaassen, Nel
  
·Kloos, Willem
  
·Kloot Meijburg, Hermanus van der
·Knuttel, W.P.C.
·Kok, A.A.
·Komter, Douwe
·Konijnenburg, Willem van
  
·Krop, Hildo
  
·Kuipers, Gerrit
·Laren, Jacobus van
·Leerink, Hans
·Leeuw, F.J.O.
·Leeuwen, A.H. van
·Linden, J.J. van der
·Lint, Suze de
  
·Lion Cachet, C.A.
  
·Loghem, J.B. van
·Luthmann, J.M.
·Maas, W.A.
·Maks, Kees
  
·Meijer, Jan de
·Mensink, J.G.
·Mension, C.J.
·Methorst, D.B.A.
·Meulen, A.E. van der
·Middag, E.G.
·Moen, Adriaan
·Moerkerken, P.H. van
·Molkenboer, Antoon
  
·Moojen, Piet
·Moorsel, Kees van
·Moulijn, Simon
·Münninghoff, Xeno
·Nes, K.C. van
·Noppen, J.J. van
·Oger, Albert
·Oosthoek, Dirk
·Oud, J.J.P.
  
·Pallandt, Charlotte van
  
·Peizel, Bart
  
·Pelt, Bas van
·Penaat, Willem
  
·Plas, Adriaan van der
·Ploeg, Hendrik van der
·Poll, Herbert van de
·Poortenaar, Jan
·Posthumus Meyjes jr, C.B.
·Quarles van Ufford, P.A.M.
·Regteren Altena, J.Q. van
·Regteren Altena, Marie van
·Rezelman, Piet
·Rijckevorsel, J.L.A.A.M. van
·Ritsema, Coba
·Robert, George
·Roosenburg, Dirk
·Rouville de Meux, A.M. de
·Rutgers, G.J.
·Saalborn, Loe
  
·Schelfhout, Lodewijk
·Semey, J.F.A.
·Singer jr, W.H.
  
·Sluijs, Cornelis van der
  
·Sluijters, Jan
  
·Sluiter, Willy
  
·Sluymer, J.H.
·Smith, Hobbe
  
·Spier, Jo
·Staal, Arthur
·Tepe, A.L.M.M.
·Verweij, Mea
·Ziegler, Franz
·Zinsmeister, A.H.
·Zweedijk, W.J.G.
·Zwiers, Henry Timo
·Zwijsen, Jac
ARTindex