ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Catalogus van het beroemde kabinet van schilderijen [van Brentano]

Classificatie:

·catalogi (veilingcatalogi)
·tentoonstellingscatalogus

d.d.:

·1822

Publicatieplaats:

·Amsterdam (NL)

Personen (vermeld in deze bron):

·Albano, Francesco (-> 2)
·Aldegraef, Albert (-> bladzijde 3)
·Altdorfer, Albrecht (-> 3)
·Antonissen, H.J. (-> 3)
·Asselyn, Jan(us) (-> bladzijde 5)
  
·Bakhuyzen, Ludolf (-> bladzijde 6)
  
·Barocci, F. (-> bladzijde 8)
  

Meer informatie...

Opmerkingen:

·Catalogus van het beroemde kabinet van schilderijen, der voornaamste Nederlandsche, Italiaansche en andere meesters, nagelaten door den wel-edelen heer Josephus Augustinus Brentano
·De veiling zal plaats hebben te Amsterdam, op Maandag den 13 Mei 1822, des voormiddags ten ure, ten huize van den Overledenen, op de Heerengracht, bij de Reguliersgracht No. 593
ARTindex