ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Stedelijk Museum Amsterdam

Adres:

·Postbus 75082, 1070AB Amsterdam (postadres)
·Deccaweg 26, 1042AD Amsterdam vanaf 2003 (kantooradres)
·Paulus Potterstraat 13, 1071CX Amsterdam tot 2003


- © Busselman, Frans
- © Stadsarchief Amsterdam.
- Paulus Potterstraat 13, 1071CXAmsterdam
  
·Oosterdokskade 5, 1011AD Amsterdam vanaf 2003 (tentoonstellingsadres)

E-mailadres:

·info@stedelijk.nl

Telefoon/fax:

·020-5732911
·020-6752716 (fax)

Homepage:

·http://www.stedelijk.nl

Identiek met - naamsvarianten:

·SMA Amsterdam
·Stedelijk Museum Amsterdam Collectie

Vestigingsplaats:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Gebeurtenis:

·1874 - - - eerste aanzet
-- Stedelijk Museum Amsterdam.
- <*1874>
·1874 - - betrokken bij initiatief- (als)
·voorloper

- Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
- <*1874>
·1891 - - - ontstaan
-- Stedelijk Museum Amsterdam.
- <*02.12.1891>
·1891 - - betrokken bij initiatief- (als)
·besluitnemer

- Gemeenteraad Amsterdam
- <*1891>

- -bron:
- *De Telegraaf 14-09-1895 1895
·1895 - - - opening
- gemeentemuseum voor moderne kunst
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
-- Stedelijk Museum Amsterdam
-- Suasso-Museum Amsterdam.
- <*14.09.1895>
·1895 - - betrokken bij opening
·S.A. Vening Meinesz
- (als)
·openingsspreker

- <*1895>

- presentatie:
·1895 - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters (G)

- *Het nieuwe museum exposeerde de nalatenschap van Sophia Augusta Lopez Suasso de Bruyn
- *het museum was destijds gelegen aan de rand van de stad, omgeven door weilanden.
- *opening van het museum was tegelijk gepland met de opening van de 3-jaarlijkse tentoonstelling
- -bron:
- *De Telegraaf 14-09-1895 1895

Ontstaan uit:

·Collectie Mr. C. P. van Eeghen
·Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·Sophia Augusta-Stichting vanaf omstr. 1890

Omschrijving:

·Het Stedelijk Museum is een internationaal instituut in Amsterdam, gewijd aan moderne en hedendaagse kunst en vormgeving.

Trefwoorden:

·beeldende kunst
·fotografie
·hedendaagse kunst
·industriële vormgeving
·Nederland
·toegepaste kunst

Categorie:

·musea (stedelijke musea)

Superorganisatie van:

·Prentenkabinet Stedelijk Museum Amsterdam
·Stedelijk Museum Amsterdam Bibliotheek
·Collectie Ir. V.W. van Gogh vanaf 1931
·Collectie Greet Werkman - van Leeuwen vanaf 1959

Activiteiten ( publicatie):

·web www.fotografiebibliotheek.nl
·Dieuwke Bakker
·1948 - - Johan Barthold Jongkind 1819 - 1891
·1980 - - Barnett Newman: The complete drawings: 1944 - 1969

Activiteiten (gebeurtenis):

·1931 - -
- Collectie Ir. V.W. van Gogh- in bruikleen gegeven - februari 1931

Activiteiten (personen op naam):

·» -- W. (Wim) Crouwel.
·» -- R.H. Fuchs.
·» -- F. (Frieda) Hunziker.
·» -- J.B. (Jacqueline) de Jong.
·» -- W. (Wim) Kersten.
·» -- A. (Ad) Petersen.
·» -- B. (Bouke) Peterson.

Meer informatie...

Uitgever van:

·De experimentelen
·Kees Marinus
·Allen Ruppersberg
·Benno Premsela: Onder anderen
·Joel Shapiro
·1873 - - Beschrijving der schilderijen en teekeningen in het Museum Fodor te Amsterdam
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling

Meer informatie...

Kunstenaars in collectie:

·Abakanowics, M. (Magdalena)
·Abramovic, M. (Marina)
·Alma, P. (Peter)
·Altena, A. (Allie) van
·Altman, N.I.
·Amen, W.J. (Woody) van
·André, C. (Carl)

Meer informatie...

Presentaties (adeelnemer in solotentoonstelling):

·1953 - - Eeuwfeest Vincent van Gogh --
Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo
  
·1981 - - Karel Appel --
Stedelijk Museum Amsterdam

Presentaties (als deelnemer):

·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1959 - - Paintings from the Stedelijk Museum
- Institute of Contemporary Art Boston
·1959 - - Paintings from the Stedelijk Museum, Amsterdam
- Institute of Contemporary Art Boston
·1959 - - Paintings from the Stedelijk Museum
- Milwaukee Art Center Milwaukee
·1959 - - Paintings from the Stedelijk Museum, Amsterdam
- Columbus Gallery of Fine Arts
·1959 - - Paintings from the stedelijk Museum
- Walker Art Centre Minneapolis
·1964 - - Het Stedelijk in de Zonnehof
- Zonnehof, centrum voor moderne kunst en architectuur Amersfoort

Meer informatie...

Groepspresentaties (als organisator):

·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
- Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Solopresentaties (als organisator):

·1898 - - Rembrandt: schilderijen, bijeengebracht ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1903 - - werken van Jan van Goyen bijeengebracht door Frederik Muller & Co --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1905 - - Schilderijen en teekeningen door Vincent van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1907 - - Tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers, ingericht door het genootschap Architectura et Amicitia --
Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Johan Braakensiek --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Antoon Molkenboer --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - C.J. Lanooij: ceramiek --
Stedelijk Museum Amsterdam

Meer informatie...

Transactie (verwervingen):

·1845 - - straatje in Scheveningen
·1853 - - de plundering van Naarden
·1863 - - stadsgezicht (ook wel dorpsbuurtje)
·1866 - - stadsgezicht in Brussel
·1868 - - zeegezicht
·1870 - - museumbezoek


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Allebé, A. (August)
  
·1871 - - interieur

Meer informatie...

Bijdrage aan:

·1967 - - Tajiri/beelden 1960-1967
·1978 - - Pierre van Soest; Met Jan van Eyck op bezoek bij de familie Arnolfini
·1979 - - Stereoscopic views by Tajiri

Organisatie wordt vermeld in:

·1911 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1914 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1929 - - Tentoonstelling van schilderijen, door de gemeente Amsterdam aangekocht uit het crediet voor opdrachten aan en aankoop van werk van beeldende kunstenaars 1929
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1946 - - Breitner
·1956 - - Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés
·1959 - - Peintres hollandais, belges, luxembourgeois : [expressionisme]

Meer informatie...
ARTindex