ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Stedelijk Museum Amsterdam

Uitgever van:

·Kees Marinus
·Allen Ruppersberg
·De experimentelen
·Joel Shapiro
·Benno Premsela: Onder anderen
·1873 - - Beschrijving der schilderijen en teekeningen in het Museum Fodor te Amsterdam
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1898 - - Rembrandt : collection des oeuvres du maître réunies à l'occasion de l'inauguration de S.M. la Reine Wilhelmine au Musée de la Ville à Amsterdam
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling der schilderijen en teekeningen van voorname moderne meesters, vervaardigd voor de bijbel-uitgaven der Naaml. Venn. "De geïllustreerde bijbel"
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door Vincent van Gogh
·1906 - - Beknopte geïllustreerde gids voor de tentoonstelling bij gelegenheid der herdenking van Willem Bilderdijk's honderd-vijftigsten geboortedag
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Catalogus van de schilderijen en teekeningen van C. Spoor op de tentoonstelling van zijn gezamenlijke werken
·1909 - - Catalogus van de tentoonstelling van kunstwerken in bruikleen afgestaan door den Heer A. Preyer aan het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1909 - - Catalogus der verzameling familieportretten nagelaten door wijlen jhr.mr. C.H. Backer, wegens verbouwing in het Stedelijk Museum van Amsterdam tentoongesteld
·1910 - - Catalogus Schilderijen G.W. Knap, Huib Luns, P. van Wijngaerdt
·1910 - - Gooische schildersclub "De Tien" : tentoonstelling van kunstwerken
·1911 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, schilderijen en etsen door Thérèse van Hall, J.C. Poortenaar, A.G. Hulshoff Poll
·1911 - - Catalogus van schilderijen, aquarellen, teekeningen, enz. enz. in het Suasso-museum door Louis Hartz, S. Jessurun de Mesquita en M.W. van der Valk
·1911 - - Gooische schildersclub "De Tien" : catalogus tentoonstelling van kunstwerken
·1911 - - Catalogus VVHK
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door F. Bobeldijk en G. de Groot
·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
·1912 - - Moderne Kunstkring = Cercle de l'art moderne, catalogue des ouvrages de peintre, sculpture, dessin, gravure
·1912 - - Tentoonstelling A.R. Mauve en W.O.J. Nieuwenkamp
·1913 - - Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap : inzending van den Nederl.-Indischen kunstkring te Batavia
·1913 - - Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam van kunstwerken door C.C.J. van Trigt-Hoevenaar, M.P. Reus, J.J. Doeser
·1913 - - Tentoonstelling van moderne Fransche ceramiek
·1913 - - Catalogus tentoonstelling van werken der leden van de Gooische Schildersclub "De Tien"
·1913 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne : catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure
·1914 - - Catalogus van de tentoonstelling in het "Stedelijk Museum" te Amsterdam : werken van A. Egter, B. van Hasselt, T. van Hettinga Tromp, Jo Koster, C. Pabst en van W. Huszar en J. Terwey
·1914 - - Tentoonstelling van werken van Antoon Molkenboer
·1914 - - Catalogus van de tentoonstelling Gooische schildersclub "De Tien"
·1915 - - Catalogus der werken van Lodewijk Schelfhout, Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Leo Gestel, le Fauconnier, J.C. van Epen, architect
·1915 - - Geïllustreerde catalogus der groep-tentoonstelling van de dames A. Gildemeester, Marie Kelting, A.J. Baucke-Kleine, benevens eenig beeldhouwwerk van Georgine Schwartze
·1916 - - A. de Winter : tentoonstelling van schilderijen
·1916 - - Tentoonstelling van de collectie A.S. van Wezel
·1916 - - Tentoonstelling van gedecoreerde stoffen en schilderijen van AG. Wegerif-Gravestein
·1916 - - Tentoonstelling van Belgische kunst : schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken
·1916 - - Het Signaal
·1916 - - Tentoonstelling van schilderijen door E.R.D. Schaap en H.W.J. Schaap-van der Pek
·1916 - - Catalogus schilderijen Josina Knap, Rik Wouters, G.W. Knap
·1917 - - Tentoonstelling van werken van Oostenrijksche en Hongaarsche schilders en beeldhouwers : catalogus
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus tentoonstelling
·1918 - - Tentoonstelling van Belgische moderne kunst : schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken
·1918 - - Tentoonstelling van schilderijen door L.W.R. Wenckebach en mevrouw R. de Balbian Verster-Bolderhey
·1918 - - Catalogus van De Smeden Blaricum
·1919 - - Thérèse van Duyl-Schwartze 1851 - 1918
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1919
·1920 - - Tentoonstelling Lodewijk Schelfhout, P. Picasso, B. Essers
·1920 - - La jeune peinture française : exposition de peinture d'artistes vivants
·1920 - - Tentoonstelling beeldhouwwerken van Ivan Mestrovic
·1920 - - La section d'or - Paris : internationale tentoonstelling van werken der kubisten en neo kubisten
·1921 - - Tentoonstelling van schilderijen door Edmond Verstraeten en Tony van Os : catalogus
·1921 - - Catalogus van werken door P.A.J. Moojen en Willem Dooyewaard
·1921 - - Amsterdamsche tentoonstelling voor woninginrichting
·1922 - - Tentoonstelling van Duitsche beeldende kunst : schilderkunst, graphiek der laatste halve eeuw
·1922 - - Catalogus tentoonstelling Schelfhout
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1923 - - Bouwkunst-tentoonstelling 1898 - 1923
·1923 - - Vereeniging "Nederlandsche Kunstkring" : groepententoonstelling
·1923 - - Russische kunst
·1924 - - Catalogus van de eere-tentoonstelling van werken van Martin Monnickendam ter gelegenheid van zijn 50en verjaardag
·1924 - - Tentoonstelling Th.A. Vos en Piet van Wijngaerdt
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1924 - - Catalogus van de werken door Johan van Hell, Christiaan Schaaf, Sarah de Vries, Pau Wijnman
·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1925 - - Tentoonstelling van oud-testamentische en sensitieve kunst van J.J. Isaäcson, D.B. Nanninga en F.W. Weigel
·1925 - - Catalogus tentoonstelling Lodewijk Schelfhout
·1925 - - Piet van Wijngaerdt en Barend Jordens
·1926 - - Catalogus van de tentoonstelling "Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar" ingericht naar plannen van den architect E. Kuipers


- cover
  
·1926 - - Tentoonstelling Verhorst
·1926 - - Art contemporain français 1926
·1926 - - Tentoonstelling Otto van Rees
·1927 - - Tentoonstelling van schilderijen en schetsen naar de beroemde clowns "De drie Fratellini's" door C.J. Maks
·1927 - - Catalogue d'une collection d'art medico-historique : tableaux, portraits, dessins, manuscrits, livres rares et précieux, sculptures, médailles
·1927 - - Catalogus werken van Charley Toorop
·1927 - - Catalogus tentoonstelling Lodewijk Schelfhout
·1927 - - Catalogus Jan Poortenaar
·1927 - - Esposizione d'arte Italiana in Olanda = Tentoonstelling van Italiaansche kunst in Nederland
·1927 - - Catalogus der tentoongestelde werken door Jan Grégoire
·1927 - - Tentoonstelling Jan Sluijters
·1928 - - M. Dobuzinski : catalogus
·1928 - - A.S.B. : tentoonstelling van architectuur, schilderkunst & beeldhouwkunst


- cover catalogus
  
·1928 - - Catalogue du concours et de l'exposition d'art olympique
·1929 - - A.S.B. : 2e tentoonstelling Architectuur, Schilderwerk, Beeldhouwwerk
·1929 - - Esac : expositions selectes d'art contemporain organisées par Mme Pétro van Doesburg
·1929 - - Tentoonstelling van schilderijen, door de gemeente Amsterdam aangekocht uit het crediet voor opdrachten aan en aankoop van werk van beeldende kunstenaars 1929
·1929 - - Catalogus van de eeretentoonstelling van Erich Wichman en tijdgenooten
·1929 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen door C.J. Maks met 12 kunstverslagen en 30 reproducties
·1929 - - Poolsche kunst
·1929 - - eeretentoonstelling J.A. Zandleven
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1930 - - Gemeente Amsterdam : schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten [niet-geïllustreerd]
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten [geïllustreerd]
·1930 - - Catalogus tentoonstelling Lodewijk Schelfhout
·1930 - - Catalogus tentoonstelling van portretten door Georg Rueter te Sloterdijk
·1930 - - Henriette Reuchlin-Lucardie : schilderijen, teekeningen en grafisch werk
·1931 - - Catalogus werken Herman Mees en Willem van Dort
·1931 - - Catalogus Vincent van Gogh : werken uit de verzameling van Ir. V.W. van Gogh in bruikleen afgestaan aan de Gemeente Amsterdam [geïllustreerd]
·1931 - - Catalogus Vincent van Gogh [niet-geïllustreerd]
·1931 - - Tentoonstelling van Finsche kunst, kunstnijverheid en bouwkunst
·1931 - - Tentoonstelling van werken door B. Essers en Tjipke Visser
·1931 - - Tentoonstelling van Belgische beeldende kunst van het laatste honderd jaar
·1931 - - Catalogus tentoonstelling van het levenswerk van Jan Sluyters
·1931 - - Catalogus van werken van Herman Heijenbrock
·1932 - - Klassieke Hollandsche teekenaars : eerste tentoonstelling Museum Fodor
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1932 - - Gedenkboek van Kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters
·1932 - - Tentoonstelling van Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst
·1932 - - Tentoonstelling van Fransche schilderkunst uit de twintigste eeuw : Ecole de Paris
·1933 - - Breitner
·1933 - - Bali : schilderijen en teekeningen van Willem Dooyewaard
·1933 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
·1933 - - Eere-tentoonstelling M.A.J. Bauer
·1934 - - Tentoonstelling van Deensche kunst
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1934 - - Eere-tentoonstelling W.O.J. Nieuwenkamp 1874 - 1934
·1934 - - Amsterdam in de XVIIIe eeuw : vierde tentoonstelling Museum Fodor
·1935 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1935 - - Teekeningen van oude meesters behoorende tot de verzameling van mr. Chr.P. van Eeghen : achtste tentoonstelling in het Museum Fodor
·1935 - - Tentoonstelling van de afdeeling moderne Fransche kunst uit het museum van Grenoble
·1935 - - Kunst S.O.S.
·1935 - - Monumentale kunst : 40 jaar Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Reclamekunst
·1936 - - Les artistes musicalistes exposeeren hun werk
·1936 - - Twee eeuwen Engelsche kunst
·1936 - - Jubileum-tentoonstelling J.M. Graadt van Roggen
·1936 - - Catalogus tentoonstelling in memoriam Herman Kruyder
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937
·1937 - - Van Dongen 1877 - 1937 : eere-tentoonstelling
·1937 - - Vereeniging "De Klopper"
·1937 - - Gids voor de Vondeltentoonstelling ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587 : elfde tentoonstelling in het Museum Fodor
·1938 - - Tentoonstelling van werken der leden van de "Nederlandse Kring van Beeldhouwers"
·1938 - - Honderd jaar Fransche kunst [geïllustreerd]
·1938 - - Honderd jaar Fransche kunst [niet-geïllustreerd]
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865 : enkele voorgangers en tijdgenooten
·1938 - - Teekeningen : keuze uit aanwinsten 1932-1937 : dertiende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1938 - - Catalogus schilderijen en teekeningen Pieter Jansz. Saenredam 1597-1665
·1938 - - Amsterdam 1898-1938 : catalogus van de tentoonstelling in het Museum Fodor 2 september-15 october '38 ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van hare majesteit de koningin
·1939 - - Parijsche schilders [geïllustreerd]
·1939 - - Parijsche schilders [niet-geïllustreerd]
·1939 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus 1939
·1939 - - Eeretentoonstelling F. Bobeldijk
·1939 - - Rondom Rodin : tentoonstelling honderd jaar Fransche sculptuur
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Chris Huidekoper 1878 - 1939
·1940 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de Vereeniging van Nederl. beeldende kunstenaars "De Brug"
·1941 - - Betsy Westendorp-Osieck 1880 - 1940
·1941 - - De verluchte bladzij
·1941 - - Tentoonstelling van schilderijen van Jan Toorop
·1941 - - Jan Sluijters
·1941 - - Dick Ket 1902-1940
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1941 - - Jan Voerman 1857 - 1941
·1941 - - Moderne primitieven : werken van 12 zondagschilders in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1941 - - Pro Arte Christiani
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1943 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederl. beeldende kunstenaren "De Brug"
·1944 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken tentoongesteld door de Vereeniging van Nederl. beeldende kunstenaren "De Brug"
·1944 - - Hollandsche Kunstenaarskring
  
·1944 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring : catalogus
·1945 - - Canadese militaire kunstenaars : aquarellen en tekeningen
  
·1945 - - Vincent van Gogh : een documentaire tentoonstelling
·1945 - - H.N. Werkman : drukker-schilder
·1945 - - 7 Belgische schilders
·1945 - - Kunst in het harnas : gedachtenis-tentoonstelling ter ere van gevallen en vervolgde kunstenaars
·1946 - - Britsche schilders der 20e eeuw
·1946 - - Teekeningen van Fransche meesters 1800 - 1900
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring
·1946 - - Leo Gestel
·1946 - - Catalogus tentoonstelling 12 schilders


- cover
  
·1946 - - Franse grafiek van nu = La jeune gravure contemporaine et ses invités
·1946 - - PM Piet Mondriaan : herdenkingstentoonstelling
·1946 - - Jonge schilders
·1946 - - Tentoonstelling van werken van C.J. Maks
·1946 - - Coba Ritsema
·1946 - - S. Jessurun de Mesquita, Dr.J. Mendes da Costa
·1946 - - Pablo Picasso - Henri Matisse
·1947 - - Agoes Djaya en Otto Djaya
·1947 - - Catalogus tentoonstelling Vrij Beelden : 12 schilders, 2 invité's
·1947 - - Breitner en Amsterdam
·1947 - - Henri de Toulouse-Lautrec
·1947 - - Pierre Bonnard
·1947 - - Jan van Herwijnen, Toon Kelder, Quirijn van Tiel
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1948 - - 13 beeldhouwers uit Parijs
·1948 - - Hollandse Aquarellistenkring met Franse invité's
·vermoedelijk 1948 - - Amsterdamse schilders van nu
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
·1949 - - Expressionisme : Van Gogh tot Picasso [geïllustreerd]
·1949 - - Honneur aux dames : werken van schilderessen
·1949 - - Nelly Bodenheim
·1949 - - André Bauchant
·1949 - - Overzicht van het levenswerk van Bart van der Leck
·1949 - - Rotterdamse schilders, wandschilders, grafici, beeldhouwers, architecten
·1950 - - Tentoonstelling De Groep 1950
·1950 - - Herdenkingstentoonstelling ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan der Portugees-Israëlitische Synagoge te Amsterdam
·1950 - - Amerika schildert
·1950 - - 19 schilders uit Haïti
·1950 - - 6 Zwitserse kunstenaars
·1950 - - Herdenkingstentoonstelling W.H. Singer jr. n.a. : schilderijen en tekeningen
·1950 - - Gobelins, vervaardigd in opdracht van Gehéniau, Veenendaal
·1950 - - Alexander Calder
·1950 - - Henry Moore
·1950 - - Edgard Tijtgat
·1951 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst
·1951 - - Jan Sluijters
·1951 - - Eretentoonstelling Jacob Dooijewaard
·1951 - - Rembrandt, Hokusai, van Gogh
·1951 - - Expressionisme : werken uit de verzameling Haubrich in het Wallraf Richartz Museum te Keulen
·1951 - - H. Wiegersma : tentoonstelling van schilderijen en tekeningen
·1951 - - De Stijl
·1951 - - Charley Toorop
·1951 - - De opera en de schilders
·1951 - - 10 Belgische beeldhouwers
·1951 - - Elf Nederlandse grafici
·1951 - - Surrealisme + abstractie : keuze uit de verzameling Peggy Guggenheim = Surrealisme + abstraction : choix de la collection Peggy Guggenheim
·1951 - - Catalogus van de overzichtstentoonstelling 1899 - 1951 : schilderijen, tekeningen en bloemstillevens van Georg Rueter
·1951 - - Jan Sluijters. La joie de peindre
·1951 - - Ierse schilders der 19e en 20e eeuw
·1951 - - Tentoonstelling De Groep 1951
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1952 - - Edgar Degas
·1952 - - Photographie : Eva Besnyö, Cas Oorthuys, Carel Blazer, Emmy Andriesse
·1952 - - 100 Chefs d'Oeuvre = Honderd meesterwerken uit het Nationaal Museum voor Moderne Kunst te Parijs
·1952 - - Floris Verster
·1952 - - Falsch oder echt?
·1952 - - Joseph Teixeira de Mattos 1892 - 1952
·1952 - - Schilders ter zee 1952 : tentoonstelling van schilderijen gemaakt op reizen van de Koninklijke Marine
·1952 - - Dertien Belgische schilders
·1952 - - Harrie Kuyten 1883 - 1951, Cornelis Koning 1893 - 1951
·1952 - - Matthieu Wiegman
·1953 - - Aquarel Benelux : Hollandse Aquarellistenkring
·1953 - - Elf tijdgenoten uit Parijs
·1953 - - Verzameling Dr. O. Domnick
·1953 - - Herman Kruyder
·1953 - - De verzameling van Theo van Gogh, met uitzondering van de werken van zijn broer Vincent = La collection de Theo van Gogh, excepté les oeuvres de son frère Vincent
·1953 - - Van Gogh's grote tijdgenoten
·1953 - - Acht Argentijnse abstracten
·1953 - - Curaçao, schilderend en geschilderd
·1953 - - H.Th. Wijdeveld, 50 jaar scheppend werk : architectuur en stedebouw, ideaal projecten, theater, decors, costuums, typografie, Wendingen, decoratief werk, publicaties, boeken
·1953 - - Felicien Bobeldijk
·1953 - - Johan Buning : een twintigtal reproducties van zijn werken uit de jaren 1943 - 1953
·1953 - - Johan Buning
·1954 - - Inleiding tot de tentoonstelling van hedendaagse Zuid-Limburgse Kunst in het Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Zuidlimburgse kunst
·1954 - - Duitse kunst na 1945
·1954 - - Verve
·1954 - - Wandtapijten van Franse kunstenaars van heden
·1954 - - M.C. Escher
·1955 - - Vijf Amerikanen in Europa
·1955 - - Frederick Franck
·1955 - - Tentoonstelling van Amsterdamse stadsgezichten door J.H. Wijsmuller
·1955 - - Israëlische kunst
·1955 - - Karel Appel
·1955 - - Zwart en wit
·1956 - - Textiel als kunst
·1956 - - Picasso: Guernica
·1956 - - Austria : kunst uit Oostenrijk
·1956 - - Jonge schilders uit Uruguay
·1956 - - Spreiding : Divergences 4
·1956 - - Joan Miró
·1956 - - Frederick Franck : tentoonstellingen 1955 - 1956
·1956 - - Kurt Schwitters
·1956 - - Picasso : Guernica met 60 studies en varianten
·1956 - - Suze Robertson
·1956 - - W.B. 200 : handschriften, boeken, portretten van Bilderdijk
·1957 - - Europa 1907
·1957 - - 4 : Harry Disberg, M.C. Escher, Wout van Heusden, Harry van Kruiningen
·1957 - - Robert Delaunay
·1957 - - Jacob Steinhardt : houtsneden
·1957 - - Het oudste museum van Amsterdam, Fodor, herleeft in de tentoonstelling van de Romantiek
·1957 - - Livinus : grafiek van 1955-57
·1957 - - Phasen
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
·1957 - - Frits van den Berghe
·1957 - - Frits van den Berghe
·1958 - - Leo Wollner : textielontwerper
·vermoedelijk 1958 - - Jacques Lipschitz
·1958 - - Leven met beelden : de hobby van een amateur
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1958 - - Isaac Israëls
·1958 - - Dada
·1958 - - Klei en Vuur; potterie van Meindert Zaalberg
·1958 - - Livinus : fotopeinture
·1958 - - La Compagnia Nazionale Artigiana toont "Forme e colori d'Italia", de Italiaanse stijl in kunstnijverheid en industrie
·1958 - - Jacques Lipchitz
·1958 - - Werken van Sal Meyer
·1958 - - Gabo
·1958 - - De renaissance der XXe eeuw : Paul Cézanne, Cubisme, Blaue Reiter, Futurisme, Suprematisme, de Stijl, het "Bauhaus"
·1958 - - Patrick Bakker
·1958 - - Jong Amerika schildert
·1958 - - Kunstenaars uit Brabant
·1959 - - Gerard Hordijk : een bekende onbekende
·1959 - - Beelden in het heden
·1959 - - Bram van Velde
·1959 - - Gras Heyen : experimentele grafiek
·1959 - - Poolse schilderkunst van nu
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst : uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland
·1959 - - Jonge Spaanse kunst
·1959 - - Erich Wichman 1890 - 1929
·1959 - - Lucebert : tekeningen en gouaches
·1959 - - Jonge Duitse kunst
·1959 - - Bart van der Leck
·1959 - - Rietveld
·1959 - - Otto Steinert en leerlingen
·1960 - - Tajiri: sculptures
·1960 - - Lasar Segall
·1960 - - W. Couzijn: Beelden en G. Lataster: Schilderijen
·1960 - - Wessel Couzijn : beelden ; Ger Lataster : schilderijen
·1960 - - Jean Dubuffet : grafiek
·1960 - - Collectie Theo van Gogh
·1960 - - 3 ages = 3 leeftijden = 3 Alter : Monet, Van Gogh, Kandinsky, Nolde, Bonnard, Matisse, Mondriaan, Malewitch, Klee, Rodin
·1960 - - Otto van Rees 1884 - 1957
·1960 - - Jan Wiegers 1893 - 1959
·1960 - - Carel Visser
·1960 - - De cyclus in de grafiek
·1960 - - Brusselmans
·1960 - - De Keerkring
·1960 - - Lucas tentoonstelling
·1960 - - Van natuur tot kunst = De la nature à l'art


- cover
  
·1960 - - De Estorick verzameling van moderne Italiaanse kunst
·1961 - - Piet Zwart : typotekt
·1961 - - Jongere Nederlandse schilders, beeldhouwers en architekten : Liga Nieuw Beelden
·1961 - - Willem Reijers 1910 - 1958
·1961 - - Met textiel
·1961 - - Bewogen beweging
·1961 - - Tapijten
·1961 - - Alechinsky + Reinhoud
·1961 - - Zeventiende Salon de Mai


- cover catalogus
  
·1961 - - Finse vormgeving
·1961 - - Verzameling Ella Winter
·1961 - - Carel Willink
·1961 - - Joaquin Torres Garcia
·1962 - - Collectie Rolf E. Stenersen
·1962 - - De Keerkring
·1962 - - Karlheinz Stockhausen, electronische muziek & Mary Bauermeister, schilderijen
·1962 - - Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945 = La contribution Hollandaise au dévelopment international de l'art depuis 1945 = The Dutch contribution to the international development of art since 1945
·1962 - - Adja Yunkers
·1962 - - Dylaby : dynamisch labyrint
·1962 - - H. Fiedler
·1962 - - Alcopley
·1962 - - Siri Derkert
·1962 - - Laurens
·1962 - - Grafiek Akademie Arnhem
·1962 - - Nul
·1962 - - Tentoonstelling Liga Nieuw Beelden : schilderijen, vrije grafiek, plastiek, wandkleden


- lijst tentoongestelde werken; pdf
  
·1962 - - Christian de Moor
·1962 - - H. Fiedler
·1962 - - Wim T. Schippers, Ger van Elk : adynamische werken
·1962 - - Ebneth
·1962 - - Wotruba
·1962 - - H.N. Werkman 1882 - 1945
·1962 - - Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945
·1962 - - Frieda Hunziker
·1962 - - Eduard Heijmans
·1962 - - Peter Stuyvesant collectie
·1962 - - De Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap AKW
·1962 - - [Renato] Guttoso
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Onafhankelijken
·1963 - - Fodor 100 jaar : tentoonstelling van een keuze uit de collectie Fodor
·1963 - - Spanje anders
·1963 - - Hot printing : catalogus van druksels en voorlopige catalogi van gebruiksvoorwerpen, litho's, etsen, houtsneden, tiksels en schilderijen van Hendrik Nicolaas Werkman
  
·1963 - - Pieter Defesche
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1963 - - Edgar Fernhout
·1963 - - Sesostris Vitullo
·1963 - - Charles Roelofsz
·1963 - - C.M. Kuypers
·1963 - - Pieter Defesche
·1963 - - Paul Klee : aquarellen
·1963 - - Charles Roelofsz
·1963 - - I 10 : internationale avantgarde 1927 - 1929
·1963 - - Ans Wortel : tekeningen, gouaches en grafiek
·1964 - - Job Hansen
·1964 - - Nicolas Schöffer, ruimte, licht, tijd
·1964 - - De stad in het Stedelijk : tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Tekenaars
·1964 - - 5 Fotografen
·1964 - - Stichting Nieuw Beelden
·1964 - - Visie op een wand
·1964 - - Collectie Bo Boustedt
·1964 - - H. van Kruiningen : etsen
·1964 - - Alfred Jensen
·1964 - - 15 x de Keerkring
·1964 - - Jaap Nanninga
·1965 - - Karel Appel
·1965 - - Martial Raysse : maître et esclave de l'imagination
·1965 - - Atelier 2
·1965 - - Appel
·1965 - - Vier kanten van het werk van Graatsma en Slothouber voor de staatsmijnen
·1965 - - Nieuwe vormen van ceramiek
·1965 - - Fotoprijs Amsterdam 1965
·1965 - - Nul negentienhonderd vijf en zestig
·1965 - - Yves Klein
·1965 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1965 - - Nieuw beelden 1965


- folder; pdf
  
·1965 - - Toegepaste kunst 1880 - heden
·1965 - - Appel
·1966 - - Vormen van de kleur
·1966 - - Grafiek uit Praag
·1966 - - P. Struycken
·1966 - - Zeefdrukaffiches
·1966 - - André Volten
·1966 - - Atelier 3


- cover
  
·1966 - - Ed van der Elsken in het Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Atelier 4
·1966 - - Robert Motherwell
·1966 - - vijftig jaar zitten
·1966 - - Corneille
·1967 - - Picasso
·1967 - - Jaap Wagemaker: Schilderijen, Assemblages en Plastieken
·1967 - - Frieda Hunziker
·1967 - - Hannes Postma : tekeningen
·1967 - - Thera Hofstede Crull
·1967 - - Vereniging Sint Lucas
·1967 - - Jaap Wagemaker
·1967 - - Zomeropstelling 1967
·1967 - - Tajiri : beelden 1960 - 1967
·1967 - - Jonge Engelse beeldhouwers
·1967 - - Gedrukt in Japan
·1967 - - Nederlandse edelsmeden 3
·1967 - - fotoprijs amsterdam 1967
·1967 - - William Klein : schilderijen, foto's, films
·1967 - - Tajiri/beelden 1960-1967
·1968 - - Anton Heyboer
·1968 - - Nederlandse inzending Biennale Sao Paulo 1967
·1968 - - Arthur Spronken
·1968 - - Louis van Gasteren
·1968 - - Carel Blazer
·1968 - - Sam Francis
·1968 - - Mark Brusse : plastieken en environment in hout
·1968 - - Twaalf Zweden : keramiek en glas
  
·1968 - - Kupka


- cover
  
·1968 - - Couzijn
·1968 - - 50 jaar Bauhaus
·1968 - - Gustave Asselbergs
·1968 - - hortisculpture
·1968 - - vormgevers
·1968 - - Johan Thorn Prikker
·1968 - - jan henderikse uses common cents
·1968 - - arthur spronken
·1968 - - Challenge of Champions
·1969 - - Atelier 6
·1969 - - Drie lagen diep : tekeningen en gedichten
·1969 - - Jan van Munster
·1969 - - Lucebert: Drie lagen diep; tekeningen en gedichten
·1969 - - Eugène Brands
·1969 - - Op losse schroeven : situaties en cryptostructuren
  
·1969 - - Joost Baljeu : syntetische konstrukties
·1969 - - Luginbühl : tekeningen
·1969 - - Arman : 33 accumulations
·1969 - - Perspectief in textiel

Het maximaal aantal getoonde regels is beperkt tot 461.
ARTindex