ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Stedelijk Museum Amsterdam

Groepspresentaties (als organisator):

·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1897 - - Sint Lucas: 7e jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1898 - - Sint Lucas: 8ste jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1899 - - Sint Lucas: 9e tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1901 - - Indische tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Schilderijen en teekeningen van voorname moderne meesters, vervaardigd voor de bijbel-uitgaven der Naaml. Venn. "De geïllustreerde bijbel"
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1904 - - Fransche, Duitsche en Engelsche journalistieke prentkunst, waaronder 70 oorspronkelijke teekeningen van Steinlen in het Suasso-Museum te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Kind en kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1906 - - Tentoonstelling bij gelegenheid der herdenking van Willem Bilderdijk's honderd-vijftigsten geboortedag
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - Piet Mondriaan, Cornelis Spoor, Jan Sluijters
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Werken van Gerard Bal in samenwerking met Mej. Repelius, A. Hijner en Ch. Dankmeijer
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - Amsterdamsche handvlijt in huis, school en werkplaats
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1909 - - De collectie Preyer
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Verzameling familieportretten nagelaten door wijlen jhr.mr. C.H. Backer
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1909 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken door Ed. Frankfort, A. Hesselink, Benjamin Prins, Hobbe Smith
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - G.W. Knap, Huib Luns, P. van Wijngaerdt
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1910 - - Gooische schildersclub "De Tien"
- de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1910 - - Schilderijen en teekeningen van A. van den Berg, W. van den Berg, Th. Goedvriend, Miranda
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1911 - - Schilderijen, aquarellen, teekeningen, enz. enz. in het Suasso-museum door Louis Hartz, S. Jessurun de Mesquita en M.W. van der Valk
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - Beeldhouwwerken, schilderijen en etsen door Thérèse van Hall, J.C. Poortenaar, A.G. Hulshoff Poll
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Internationale tentoonstelling van moderne kunst: Moderne Kunst Kring
- Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Gooische schildersclub "De Tien"
- de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (2) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - F. Bobeldijk en G. de Groot
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1912 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure
- Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1912 - - A.R. Mauve en W.O.J. Nieuwenkamp
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Gooische Schildersclub "De Tien"
- de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Moderne Fransche ceramiek
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - C.C.J. van Trigt-Hoevenaar, M.P. Reus, J.J. Doeser
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1913 - - Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap
- Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure
- Moderne Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1913 - - tentoonstelling aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1914 - - Gooische schildersclub "De Tien"
- de Club der X Laren, Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - A. Egter, B. van Hasselt, T. van Hettinga Tromp, Jo Koster, C. Pabst en van W. Huszar en J. Terwey
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren
- Nederlandsch Steuncomité voor Beeldende Kunstenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1915 - - Groepstentoonstelling van de dames A. Gildemeester, Marie Kelting, A.J. Baucke-Kleine, benevens eenig beeldhouwwerk van Georgine Schwartze
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - Lodewijk Schelfhout, Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Leo Gestel, le Fauconnier, J.C. van Epen, architect
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam
- Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1915 - - Internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1916
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Josina Knap, G.W. Knap, Rik Wouters
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Aug. Legras
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Tentoonstelling van schilderijen door E.R.D. Schaap en H.W.J. Schaap-van der Pek
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1916 - - A. de Winter
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1916 - - Het Signaal
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1916 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1916 - - Belgische kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Oostenrijksche en Hongaarsche schilders en beeldhouwers
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Het Signaal, nieuwe beweging in de schilderkunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Nederlandsche Kunstkring: groepententoonstelling van werk der leden
- Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - L.W.R. Wenckebach en mevrouw R. de Balbian Verster-Bolderhey
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1918 - - De Smeden, Blaricum
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Belgische moderne kunst: schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1919 - - Jaarbeurs voor kunstnijverheid
- Maatschappij voor Beeldende Kunsten, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunsten
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Daumier en zijn tijd
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1920 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring
- Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond
- Nederlandsche Kunstkoopersbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - La section d'or - Paris: internationale tentoonstelling van werken der kubisten en neo kubisten
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1920 - - Lodewijk Schelfhout, P. Picasso, B. Essers
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1920 - - La jeune peinture française
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - P.A.J. Moojen en Willem Dooyewaard
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers
- Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Schilderijen door Edmond Verstraeten en Tony van Os
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1921 - - tentoonstelling van werken der leden
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1921 - - Moderne Schotse schilderkunst
- Genootschap Nederland-Engeland, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1921 - - Amsterdamsche tentoonstelling voor woninginrichting
- Amsterdamsche Coöperatieve Woningbouwvereeniging, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - 8e jaarlijksche tentoonstelling van fotowerken met salon Misonne
- N.A.F.V. (Nederlandsche Amateur Fotografen Vereniging), Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Nederlandsche Kunstkring
- Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1921 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Internationale theatertentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Hollandsche Kunstenaarskring [waarin opgenomen retrospectieve tentoonstelling Piet Mondriaan]
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas"
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1922 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1922 - - Andreas en Lodewijk Schelfhout
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Duitsche beeldende kunst: schilderkunst, graphiek der laatste halve eeuw
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Marius Richters
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Bouwkunsttentoonstelling 1898 - 1923
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Nederlandsche Kunstkring
- Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Engelsche kunstnijverheid
- Genootschap Nederland-Engeland, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1923 - - Russische kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Eere-Tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1924 - - Th.A. Vos en Piet van Wijngaerdt
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Nederlandsche Kunstkring
- Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Eere-tentoonstelling Martin Monnickendam
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1924 - - 10e internationale tentoonstelling van fotowerken
- N.A.F.V. (Nederlandsche Amateur Fotografen Vereniging), Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum
- Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Johan van Hell, Christiaan Schaaf, Sarah de Vries, Pau Wijnman
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - Portretten van kunstenaars
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1924 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Oud-testamentische en sensitieve kunst van J.J. Isaäcson, D.B. Nanninga en F.W. Weigel
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Nederlandsche Kunstkring, tentoonstelling van werken der leden
- Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - Piet van Wijngaerdt en Barend Jordens
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - De Onafhankelijken, 26ste tentoonstelling met moderne Franschen
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - Schilders uit Zeeland
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond
- Nederlandsch Kunstverbond Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
  
·1926 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1926 - - Art contemporain français 1926
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
  
·1926 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Nederlandsche Kunstkring
- Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Maatschappij Rembrandt: kunstenaar en samenleving
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Exposition d'art medico-historique
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1927 - - Jan Grégoire
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - 25-jarig bestaan van "'t Koggeschip"
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging 't Koggeschip Amsterdam
·1927 - - Arte Italiana in Olanda = Italiaansche kunst in Nederland
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1927 - - Oostenrijksche schilderijen en kunstnijverheid 1900 - 1927
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Nederland-Oostenrijk
·1928 - - A.S.B.: architectuur, schilderkunst & beeldhouwkunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Zes
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1928 - - Concours et exposition d'art olympique
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - Nederland in beeld
- Comité "Nederland in Beeld", Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1928 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1928 - - De Onafhankelijken (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1928 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1928 - - Art Espagnol 1828 - 1928
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Poolsche kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot bekendmaking van de Poolsche kunst in het Buitenland
·1929 - - Erich Wichman en tijdgenooten
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1929 - - Grafiek en boekkunst uit de Sovjet-Unie
- Genootschap Nederland-Nieuw-Rusland, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, Tentoonstellingsraad van Bouwkunst en Verwante kunsten
·1929 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1929 - - Gemeente aankopen: tentoonstelling van schilderijen
- Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - ESAC. Expositions sélectes d'art contemporain
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - schilderijen van werkende leden van den Limburgsche Kunstkring
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - A.S.B.: 2e tentoonstelling architectuur, schilderwerk, beeldhouwwerk
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Nederlandsche Kunstkring"
- Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2) : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, waaraan is toegevoegd een afdeeling portretten van kunstenaars, zelfportretten en portretten door leden
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Russische meesters
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Groninger kunstkring De Ploeg
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - De Onafhankelijken: met invité's, Fransche en Belgische surrealisten
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1930 - - Roemeensche kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Vincent van Gogh en zijn tijdgenooten
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1930 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken van leden van de sociëteit De Kring
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Socialistische kunst heden
- Socialistische Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1930 - - Gemeente Amsterdam: schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Kunst en techniek
- Nederlandsch Kunstverbond (Afdeeling Amsterdam), Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vincent van Gogh
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - De Onafhankelijken (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - Herman Mees en Willem van Dort
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Schilderijen Ernst Leyden en teekeningen Karin Leyden
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1931 - - Finsche kunst, kunstnijverheid en bouwkunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - B. Essers en Tjipke Visser
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Belgische beeldende kunst van het laatste honderd jaar
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1931 - - Herfsttentoonstelling De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1931 - - La Croix Latine
- La Croix Latine, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1931 - - Gemeenteaankopen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1932 - - Fransche schilderkunst uit de twintigste eeuw: Ecole de Paris
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars
- Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen, Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1932 - - Joegoslavische hedendaagsche beeldende kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Gebrand glas door F.H. Abbing
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Maatschappij Rembrandt: 10-jarig jubileum
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1932 - - Sint Lucas (3)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1933 - - 20ste Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - Werken van kunstenaressen, georganiseerd door het Internationaal Comité voor Schoone Kunsten
- International Federation of Business and Professional Women, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Kunst S.O.S.: crisistentoonstelling
- Comité Kunst S.O.S., Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
- Gemeentebestuur van Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Hildo Krop
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1934 - - Maatschappij Rembrandt. Tentoonstelling van werken der kunstenaarsleden
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Deensche kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Binnenhuiskunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
  
·1934 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1934 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [1]
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Eere-tentoonstelling W.O.J. Nieuwenkamp
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst Amsterdam
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [2]
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - moderne toegepaste religieuze kunst
- Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging AKKV, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1935 - - De Onafhankelijken (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1935 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1935 - - De Onafhankelijken (2). Tentoonstelling van teekeningen, grafiek, aquarellen en klein plastiek
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1935 - - Kunst S.O.S.
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - monumentale kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1935 - - Moderne Fransche kunst uit het museum van Grenoble
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Reclamekunst
- Genootschap voor Reclame, Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2): tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - De Brug: 10-jarig bestaan
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1936 - - Maris tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1936 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Matthieu Wiegman: eeretentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - La jeune gravure contemporaine
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Les artistes musicalistes
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
- Algemeen Nederlandsch Verbond, Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Twee eeuwen Engelsche kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - De Onafhankelijken (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1936 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1936 - - De Brug (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1937 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - de Onafhankelijken 1912-1937
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1937 - - Foto 37
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Universiteits-lustrum 1937
- Amsterdams Studenten Corps, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - De Onafhankelijken (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1937 - - Vereeniging "De Klopper"
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging De Klopper
·1937 - - Maatschappij Rembrandt: 15-jarig jubileum
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Richters
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Hollandsche Kunstenaarskring: 25 jarig jubileum
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken (met Les Indépendants Français)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Abstrakte Kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Honderd jaar Fransche kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1938 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1938 - - Eere-tentoonstelling Willem Paerels
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1938 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - overzichtstentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
·1939 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1939 - - Parijsche schilders
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1939 - - Rondom Rodin
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1939 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - Sint Lucas (2), tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - Grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevorderdering der Grafische Kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Het Glas 1940
- Stedelijk Museum Amsterdam, V.A.N.K. Nederlanse Vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst
·1940 - - De Onafhankelijken (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling 1940
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1940 - - West-Duitsche Kunst
- Deutsch-Niederländische Gesellschaft, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940 (50e tentoonstelling)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - De Onafhankelijken (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1940 - - De Brug: najaarstentoonstelling 1940
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers"
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1941 - - Moderne Primitieven
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De verluchte bladzijde
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken exposeren werk van leden (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1941 - - Jan Sluijters 60 jaar
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1941 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Pro Arte Christiani
- Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
  
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring
- Haagse Kunstkring Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Jan Toorop - Dick Ket, in Holland staat een huis
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1941 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie
- Nederlandsche Bond voor Kunst in Industrie, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1941 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - De Onafhankelijken (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1942 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1942 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1942 - - Stad en land
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1942 - - Maatschappij Rembrandt
- Maatschappij Rembrandt, Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1943 - - Sint Lucas (1)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - Maatschappij Rembrandt
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1943 - - Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1943 - - De Onafhankelijken (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1943 - - Kunstenaars zien den Arbeidsdienst
- Nederlansche Arbeids Dienst, Stedelijk Museum Amsterdam
·1944 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1944 - - Hollandsche Kunstenaarskring
- Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1944 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1944 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1944 - - Vereeniging Nederlandsche Kunstkring
- Nederlandsche Kunstkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Kunst in het harnas
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Werken van Henk Chabot, Charles Eyck, John Raedecker, Charles Roelofsz, Charley Toorop
- De Vrije Katheder Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1945 - - 7 Belgische schilders
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Teekeningen van Fransche meesters 1800 - 1900
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Britsche schilders der 20e eeuw
- Stedelijk Museum Amsterdam, Tate Gallery
·1946 - - S. Jessurun de Mesquita Dr. J. Mendes da Costa
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Picasso - Matisse
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Franse grafiek van nu
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - 12 schilders
- Groep van 12 schilders, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - jonge schilders
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring
- Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers: Prijsvraag Renesse, tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten
- Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Bazaine, Estève, Lapicque
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Witsen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Vrij Beelden
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging Vrij Beelden
  
·1947 - - als de steenen spreken
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1947 - - Alexander Calder + Fernand Léger
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Agoes en Otto Djaya
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Schildersprenten 1947
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Jan van Herwijnen, Toon Kelder, Quirijn van Tiel
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Witsen en zijn vriendenkring
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1948 - - Hollandse Aquarellistenkring met Franse invité's
- Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - 9 beelden voor het Hildebrand monument door prof. Bronner
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Foto 48
- G.K.F. vakgroep fotografie, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - de groep
- Kunstenaarsvereniging de Groep, Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Vrij Beelden
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging Vrij Beelden
·1948 - - Bert Nienhuis en Piet Wiegman
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - 13 beeldhouwers uit Parijs
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Suid-Afrikaanse kuns
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars
- Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars, Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Twaalf Britse schilders
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Amsterdamse schilders van nu
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Pro Arte Christiani
- Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Pro Arte Christiani
  
·1949 - - het expressionisme van Van Gogh tot Picasso
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Exposition Internationale d'Art Experimental
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1949 - - Rotterdamse schilders, wandschilders, grafici, beeldhouwers, architecten
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Figuren uit de Italiaanse kunst na 1910
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Gobelins
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - 6 Zwitserse kunstenaars
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Amsterdamse schilders van nu
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - de groep
- Kunstenaarsvereniging de Groep, Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Herdenkingstentoonstelling Portugees-Israëlietische Synagoge
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Amerika schildert
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1950 - - 19 schilders uit Haïti
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1951 - - Overzichtstentoonstelling Georg Rueter: tekeningen en schilderijen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Surrealisme + abstractie: collectie Peggy Guggenheim
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Arta: grafiek en plastieken
- Arta Vereniging van kunstvrienden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - elf Nederlandse grafici
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Goede vormgeving
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Ierse schilders der 19e en 20e eeuw
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - tien belgische beeldhouwers
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Schilders ter zee
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1951 - - Chris Beekman
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Kelder/Herwijnen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - De opera en de schilders
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - De Stijl
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1951 - - De Groep 1951
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Expressionisme
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Rembrandt, Hokusai, van Gogh
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Realisten uit zeven landen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Nederlandse Kring van Tekenaars en gasten uit Denemarken
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - The Danish poster
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Photographie: Eva Besnyö, Cas Oorthuys, Carel Blazer, Emmy Andriesse
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - 100 Chefs d'Oeuvre = Honderd meesterwerken uit het Nationaal Museum voor Moderne Kunst te Parijs
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Vals of echt?
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Schilders ter zee 1952
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - jubileumtentoonstelling 40 jaar "De Grafische"
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Harrie Kuyten/Cornelis Koning
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - dertien Belgische schilders
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1952 - - Mens en huis
- Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Mens en Huis
·1953 - - Bellefroid
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Hansen - Hansen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1953 - - Verzameling Dr. O. Domnick
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - elf tijdgenoten uit parijs
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1953 - - Collectie Theo van Gogh
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - 10 pelukis Belanda = 10 Nederlandse schilders
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Van Gogh's grote tijdgenoten
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1953 - - Curaçao, schilderend en geschilderd
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Acht Argentijnse abstracten
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1953 - - Moderne Deense schilderkunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Aquarel Benelux: Hollandse aquarellistenkring
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Engelse ceramiek, weefsels en vlechtwerk
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Hamel Hansen Gerard
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Groep "Verve"
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1954 - - Wandtapijten van Franse kunstenaars van heden
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - expositie
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Duitse kunst na 1945
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Zuidlimburgse kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1954 - - Collectie Philippe Dotremont
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1954 - - P. Ouborg
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - benner kleur en lijn
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Kees Verwey, Gerrit Benner, Maaike Braat
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Couzijn/Haber
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Carel Visser
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Reneman
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Israëlische kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Vijf Amerikanen in Europa
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - De Grafische
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - De Keerkring 5 jaar
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1955 - - Nationale tentoonstelling 5 mei
- Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting kunstenaars herdenken 5 mei
·1955 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1955 - - Zwart en wit
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - groep
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - overzichtstentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap AKW
- Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Opdracht
- Stedelijk Museum Amsterdam, vbMK Vereniging van Beoefenaars van de Monumentale Kunsten
  
·1956 - - De kunstenaar als bondgenoot in de sociale strijd
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1956 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1956 - - Textiel als kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - NB
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Austria: kunst uit Oostenrijk
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Marc Chagall: werk van latere jaren
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Jonge schilders uit Uruguay
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Spreiding: Divergences 4
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Chris + Lucia Engels
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Keerkring [1]
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Grafische 1957 (1)
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - 4: Harry Disberg, M.C. Escher, Wout van Heusden, Harry van Kruiningen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Fik Abbing
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Hiroshima 1945: Iri Maruki en Toshiko Akamatsu
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1957 - - Hitchens + Chadwick
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - ARK: 10 jaar kerkbouw
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Duncan
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Natuur en Kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Phasen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Stuwing
- Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Europa 1907
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1957 - - Robert Delaunay
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - De Grafische (2)
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - De Keerkring [2]
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Maria Austria
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Kunstenaars uit Brabant
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1958 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W.
- Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Grafische
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Amsterdams stadhuis aan de Amstel
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De renaissance der XXe eeuw: Paul Cézanne, Cubisme, Blaue Reiter, Futurisme, Suprematisme, de Stijl, het "Bauhaus"
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - De Keerkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1958 - - Jong Amerika schildert
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Gesel van de oorlog
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1958 - - Liga Nieuw Beelden
- Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1958 - - Leven met beelden: de hobby van een amateur
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Dada
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1959 - - Jonge Duitse kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1959 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1959 - - De Grafische
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Jonge Spaanse kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - De Keerkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Poolse schilderkunst van nu
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Verbondenheid der kunsten
- Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1959 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap A.K.W.
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap 1949 - 1959
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Otto Steinert en leerlingen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - De vitaliteit in de kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Beelden in het heden
- Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - groeps
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Collectie Theo van Gogh
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1960 - - De Estorick verzameling van moderne Italiaanse kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1960 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1960 - - Robert Jacobsen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - ijzer + steen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - De verzameling: Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
- Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1960 - - De cyclus in de grafiek
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - De Keerkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1960 - - Nederlandse Kring van Tekenaars 1950 - 1960
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Carel Visser
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Stuwing
- Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap
- Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Aankopen veiling Dreesmann
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - 3 leeftijden = 3 ages = 3 Alter
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - De Grafische: grafiek en beeldhouwwerk
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Wessel Couzijn: beelden ; Ger Lataster : schilderijen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Van natuur tot kunst
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Onafhankelijken exposeert werk van leden
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1961 - - Bewogen beweging
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1961 - - Dag Amsterdam: fototentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Tapijten
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1961 - - De Grafische
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Alechinsky + Reinhoud
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1961 - - Zeventiende Salon de mai
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Finse vorm
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Keerkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1961 - - Jongere Nederlandse schilders, beeldhouwers en architekten: Liga Nieuw Beelden
- Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Expositie van de werken der leden en gasten van Stuwing
- Amsterdamse Kunstenaarsvereniging de Stuwing, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap
- Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Polak/Visser/Kho Liang Ie
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1961 - - Verzameling Ella Winter
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Peter Stuyvesant collectie
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - De Grafische 1912 - 1962
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nul-1
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Grafiek Akademie Arnhem
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1962 - - experiment in constructie
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - 4 Amerikanen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Collectie Rolf E. Stenersen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Karlheinz Stockhausen, electronische muziek & Mary Bauermeister, schilderijen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Dylaby, Dynamisch Labyrinth
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - La contribution Hollandaise au développement international de l'art depuis 1945
- Musée des Beaux Arts de Montréal (CND), Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Eerenbeemt/Schat
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Liga Nieuw Beelden
- Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - The Dutch contribution to the international development of art since 1945
- National Gallery of Canada Ottawa (Ontario), Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Ontwerpen voor een drukkerij
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - print around the clock
- Alliance Graphique Internationale, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - De Grafische
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - De Keerkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1962 - - Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap
- Amsterdamse Katholieke Werkgemeenschap Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Anton Heyboer
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Que d'encre
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1963 - - Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1963 - - Hollandse Aquarellistenkring
- Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1963 - - De Grafische
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - De Keerkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1963 - - I 10: internationale avantgarde 1927 - 1929
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1963 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1964 - - Hildo Krop
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Jaap Nanninga
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Beeldhouwkunst Grafiek Schilderkunst Tentoonstelling Stichting nieuw beelden Stedelijk Museum
- Stedelijk Museum Amsterdam, Stichting Nieuw Beelden
·1964 - - 5 Jonge fotografen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1964 - - Collectie Bo Boustedt: beeldhouwwerken
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De stad in het Stedelijk: Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - American Pop Art
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1964 - - Amerikaanse grafiek
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De Grafische
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - De Keerkring
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1964 - - Hollandse Aquarellistenkring
- Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Paul Schuitema
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Tentoonstelling Vereniging Sint Lucas (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1965 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Vier kanten van het werk van Graatsma en Slothouber voor de Staatsmijnen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Sint Lucas [1]
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1965 - - Nul 1965
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Premio Marzotto 1964
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Nieuw Beelden 1965
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Fotoprijs Amsterdam 1965
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Appel
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1965 - - Toegepaste kunst 1880 - heden
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Atelier 2
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - De Grafische
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - De Keerkring: manifest
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging de Keerkring
·1965 - - Nieuwe vormen van Ceramiek
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1965 - - Sint Lucas [2]
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1966 - - Vincent van Gogh: permanente collectie
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - gravures
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - hollandse aquarellisten kring
- Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Zeefdrukaffiches
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - De Grafische
- de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Atelier 3
- Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1966 - - Grafiek uit Praag
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Vijftig jaar zitten: stoelententoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - De Brug 40 jaar
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1966 - - Atelier 4
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Grafische Herkenningen
- Liga Nieuw Beelden, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Vormen van de kleur: schilderijen, plastieken
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
- Nederlands Kunstenaars Genootschap, Stedelijk Museum Amsterdam
·1966 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
- Nederlandse Kring van Tekenaars Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Jan van der Vaart
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Jef Diederen
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Pieter Engels
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - environment Science Fiction Room
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Maarten Manson
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Victor Vasarely: grafiek
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Gedrukt in Japan: Japanse typografie
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Premio Marzotto 1966
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
- Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Picasso: schilderijen en gouaches
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Jonge Engelse beeldhouwers
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Nederlandse edelsmeden 3: C. Schiavetto, F. Ligtelijn, N. van Beek, E. van Leersum, G. Bakker
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - fotoprijs amsterdam
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Zomeropstelling 1967
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Jan Slothouber, William Graatsma
- Stedelijk Museum Amsterdam
·1967 - - Vereniging Sint Lucas
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1967 - - hollandse aquarellisten kring
- Hollandse Aquarellistenkring, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1967 - - De Brug
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam

Het maximaal aantal getoonde regels is beperkt tot 700.

Solopresentaties (als organisator):

·1898 - - Rembrandt: schilderijen, bijeengebracht ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1903 - - werken van Jan van Goyen bijeengebracht door Frederik Muller & Co --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1905 - - Schilderijen en teekeningen door Vincent van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1907 - - Tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers, ingericht door het genootschap Architectura et Amicitia --
Genootschap Architectura et Amicitiae, Stedelijk Museum Amsterdam
·1911 - - Johan Braakensiek --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Antoon Molkenboer --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - C.J. Lanooij: ceramiek --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1914 - - Teekeningen door Vincent van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Amsterdam
·1916 - - tentoonstelling van gedecoreerde stoffen en schilderijen van A. Wegerif-Gravestein --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1916 - - Gedecoreerde stoffen en schilderijen van A.G. Wegerif-Gravestein --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1917 - - Tentoonstelling van decoratieve ontwerpen van L. Zwiers, architect M.B.V.A.: behangsels, weefsels, moquettes, tapijten, verpakking --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1917 - - Werken van M.W. van der Valk --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1918 - - Albert Hahn --
Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Haarlem
  
·1919 - - Thérèse van Duyl-Schwartze 1851 - 1918 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1920 - - J.A. Alberdink Thijm herdenking 1820-1920 --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1920 - - Ivan Mestrovic --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1922 - - Mondriaan --
Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - aquarellen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1923 - - Phocas Fokkens --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1924 - - P. Alma --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1925 - - Lodewijk Schelfhout --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - Otto van Rees --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1926 - - André Verhorst schilderijen en teekeningen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Jan Sluijters --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Lodewijk Schelfhout --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - werken van Kees van Dongen --
Tijdschrift Het Leven, Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Kees van Dongen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Charley Toorop --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Schilderijen en schetsen naar de beroemde clowns "De drie Fratellini's" door C.J. Maks --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Jan Poortenaar --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Jelle Troelstra --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - M. Dobuzinski --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1928 - - Henk Wiegersma --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - J.A. Zandleven : eere-tentoonstelling --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - C.J. Maks --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1929 - - Teekeningen en aquarellen door Vincent Van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Lodewijk Schelfhout --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Frans Masereel --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Portretten door Georg Rueter te Sloterdijk --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Henriette Reuchlin-Lucardie: schilderijen, teekeningen en grafisch werk --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Auguste Rodin --
Kunsthandel Frans Buffa & Zn. Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1930 - - Gerard van Vliet --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Frank Lloyd Wright: eerste Europeesche tentoonstelling van de werken van Frank Lloyd Wright architect Amerika in het Sted. Museum te Amsterdam --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Herman Heijenbrock --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1931 - - Jan Sluijters --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - M.A.J. Bauer --
Gemeentebestuur van Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Breitner --
Gemeente Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Zuiderzeewerken gezien door J.H. van Mastenbroek --
Crisis Comité Amsterdam 1931, Stedelijk Museum Amsterdam
·1933 - - Bali: schilderijen en teekeningen van Willem Dooyewaard --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1935 - - Funke Küpper --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - Theo van Doesburg --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - In memoriam Herman Kruyder --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1936 - - J.M. Graadt van Roggen --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1937 - - Jubileumtentoonstelling H.F. Boot --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1937 - - Edvard Munch --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1937 - - Van Dongen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1939 - - F. Bobeldijk --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1940 - - Chris Huidekoper 1878 - 1939 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1941 - - Betsy Westendorp-Osieck --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1941 - - Jan Voerman 1857 - 1941 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1942 - - Hanrath --
Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars de Brug Amsterdam
·1945 - - Vincent van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - Georges Braque --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1945 - - H.N. Werkman drukker-schilder --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1946 - - Leo Gestel --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Henk Henriët --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - C.J. Maks --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Coba Ritsema --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - PM --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1946 - - Campigli --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Le Corbusier: schilder, architect, stedebouwer --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Permeke --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Bonnard --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Henri de Toulouse-Lautrec --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Breitner --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1947 - - Turner 1775 - 1851 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Oskar Kokoschka --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1947 - - Chagall --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Paul Klee --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Johan Barthold Jongkind: schilderijen, aquarellen, tekeningen etsen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1948 - - Joseph Kutter --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Maria E. van Regteren Altena --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Bart van der Leck --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - Jean van der Vlugt --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1949 - - André Bauchant --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1949 - - Nelly Bodenheim --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Henry Moore --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - W.H. Singer --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Tjerk Bottema --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Alexander Calder --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Tytgat --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1950 - - Edgard Tijtgat --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Charley Toorop --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Bendien --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Hendrik Chabot --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Henk Wiegersma 60 jaar --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Jacob Dooyewaard --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Pierre Apol 1867 - 1947 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Apol 1876-1947 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Max Beckmann --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1951 - - Jan Sluyters la joie de peindre --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1952 - - Jan de Gruyter --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Nypels 1895-1952 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Edgar Degas --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Matthieu Wiegman --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1952 - - Poppen van Harry v. Tussenbroek --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Floris Verster --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1952 - - Joseph Teixeira de Mattos 1892 - 1952 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Constant --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Herman Kruyder --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Eeuwfeest Vincent van Gogh --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1953 - - H.Th. Wijdeveld 50 jaar scheppend werk --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Felicien Bobeldijk --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Johan Buning --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1953 - - Toon Kelder --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Piet van Wijngaerdt --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1954 - - Jos Croin --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1954 - - August Macke --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1954 - - W. Schuhmacher 60 jaar --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Emmy Andriesse --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Hildo Krop --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1954 - - Nanninga --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Johan Limpers --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - M.C. Escher --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - variaties op een thema --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - F.Haanstra sr. --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Ben Nicholson --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Oskar Schlemmer --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - Lyonel Feininger --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1954 - - verwey 30x1 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Franz Marc --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Amsterdamse stadsgezichten door J.H. Wijsmuller --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Campigli --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Massimo Campigli --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Cesar Domela --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Piet Wiegman 70 jaar --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Gabriele Mucchi --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1955 - - Jan van Herwijnen --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1955 - - Joseph Zaritsky --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Rusli --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Robert Jacobsen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Karel Appel --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1955 - - Pyke Koch --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Frederick Franck --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Joan Miró --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1956 - - oude en nieuwe werken --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Suze Robertson --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Filarsky --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Corneille --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Rädecker --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - schilderijen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Kurt Schwitters --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Guernica --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - W.B. 200 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - J.G. Jordens --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Chagall: 75 tekeningen 1907-27 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1956 - - Léger: wegbereider --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Richters --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Marx --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Jacob Steinhardt: houtsneden --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Paul Klee --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Adriaan Lubbers --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Abbing --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Frits van den Berghe --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - het tekenwerk van Paul Citroen --
Jacob Maris Stichting Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Johannes Itten --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Fietz --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1957 - - Livinus: grafiek van 1955-57 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - grafiek van 1955-1957 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Stassen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Hubert van Lith --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - van Lith --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Wagemaker --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Jaap Nanninga --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1957 - - Tinus van Doorn --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Eschauzier --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Bissière --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - betonplastieken --
Museum Fodor Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Anton Heyboer --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Klei en vuur: potterie van Meindert Zaalberg --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Jacques Lipchitz --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1958 - - Grieshaber --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Werken van Sal Meyer --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - leven en scheppen in beeld --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - van Kuik --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Gabo --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Emil Nolde --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Jackson Pollock --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Jaap Mooy --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1958 - - Patrick Bakker --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Isaac Israels --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1958 - - Wollner: textielontwerpen --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1958 - - livinus fotopeinture --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1959 - - Lurçat --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Jean Lurçat --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Fayga Ostrower --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Jan Greshoff --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - een bekende onbekende --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - architect g.rietveld --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1959 - - le Fauconnier --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Bart van der Leck --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1959 - - Lucebert - tekeningen en gouaches --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - tekeningen en gouaches --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Constructies en maquettes --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Monticelli --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Gouwe --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Anna Ticho --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Kouwenaar --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - experimentele grafiek --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Gras Heyen: experimentele grafiek --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Leyden --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Bernard Childs --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Leyden --
Palais des Beaux-Arts Bruxelles, Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Erich Wichman 1890 - 1929 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - zijn werk zijn leven --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Benner: tekeningen, gouaches, schilderijen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - tekeningen, gouaches, schilderijen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1959 - - Bram van Velde --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1959 - - van de Velde --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Ger Lataster --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Jan Cremer --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - P. Alma --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Alma --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - van Heemskerck --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Lasar Segall --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Tajiri: sculptures --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Sanders --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Kelder --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Campendonck --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Henri Matisse --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Brusselmans (tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam 1960) --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Visser --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - tekeningen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Coba Ritsema --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1960 - - vrouwen van Israël --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Jean Dubuffet: grafiek --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - beelden --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - edelsmeedwerk --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Ardon --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Jan Wiegers 1893 - 1959 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - Otto van Rees 1884 - 1957 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1960 - - ten Holt --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Piet Zwart: typotekt --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Typotekt --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Voskuyl --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Röling --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Josef Albers --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Josef Albers --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Lohse --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Reijers --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Willem Reijers 1910 - 1958 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Moore --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Carel Willink --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Fassbender --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Josef Fassbender --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Rothko --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Chris van Geel --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Joaquin Torres Garcia --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Torrès - Garcia --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1961 - - Shahn --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - beelden en doeken van Lotti --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Frieda Hunziker --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - H.N. Werkman 1882 - 1945 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - sanatorium Zonnestraal --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Wotruba --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Eduard Heymans --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Laurens --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Stekelenburg --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Haas --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - mensen in de oorlog --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Marlow Moss --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Piet Zanstra --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Siri Derkert --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - tekeningen en grafiek uit de collectie H.L. Winston --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Alcopley --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Adja Yunkers --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Alcopley --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Ebneth --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Karel Appel --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - schilderijen voor openbare gebouwen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Philip Guston --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Herbert Fiedler --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Verhulst --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Alan Davie --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Davie --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1962 - - Christian de Moor --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Sesostris Vitullo --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - C.M. Kuypers schilderijen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Edgar Fernhout 1944 - 1963 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Jef Diederen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Pieter Defesche --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Auguste Herbin 1882 - 1960 --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Paul Klee: aquarellen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Franz Kline: schilderijen --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Charles Roelofsz --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Ans Wortel --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1963 - - Hans Hartung --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1964 - - Jef Diederen --
Stedelijk Museum Amsterdam

Het maximaal aantal getoonde regels is beperkt tot 298.
ARTindex