ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Museum H.W. Mesdag Den Haag

Adres:

·Laan van Meerdervoort 7/f, 2517AB Den Haag (NL)

Homepage:

·http://demesdagcollectie.nl/

Vestigingsplaats:

·Den Haag (Gemeente Den Haag)

Gebeurtenis:

·1993 - - - verzelfstandiging
- Vanaf 1993 zijn de Rijksmusea verzelfstandigd en zijn de collecties van de Staat aan deze musea in bruikleen gegeven.
-- Museum H.W. Mesdag Den Haag.
- <*1993>

Ontstaan d.d.:

·14.05.1903

Trefwoorden:

·19e eeuw
·Barbizon
·Haagse School
·schilderkunst

Opmerking:

·collectie van 19e eeuwse zeeschilder en verzamelaar H. Mesdag

Categorie:

·musea (rijksmusea) tot 1993

Superorganisatie van:

·Collectie Mesdag Den Haag vanaf 1903

Activiteiten (personen op naam):

·» -- W. (Willy) Martens.
·» -- W. (Wilhelm) Martin.
·» -- W.J. (Willem Jan) Steenhoff.

Uitgever van:

·2003 - - Erkend en miskend : Lourens Alma Tadema (1863 - 1912) in België en Nederland

Groepspresentaties (als organisator):

·1953 - - Sinemus
- Museum H.W. Mesdag Den Haag
·1956 - - Sinemus
- Museum H.W. Mesdag Den Haag
·2003 - - een bijzondere vriendschap in schilderijen, tekeningen, foto's en brieven
- Museum H.W. Mesdag Den Haag
·2006 - - De boze oktober heeft de zon vermoord
- Museum H.W. Mesdag Den Haag
  
·2007 - - Dwars door de stad; Stadsgezichten uit de 19e eeuw
- Museum H.W. Mesdag Den Haag

Solopresentaties (als organisator):

·2001 - - Stoffels --
Museum H.W. Mesdag Den Haag, Provinciaal Museum Drenthe Assen
·2003 - - Erkend en miskend: Lourens Alma Tadema (1863 - 1912) in België en Nederland --
Museum H.W. Mesdag Den Haag
·2003 - - portrettist en symbolist --
Museum H.W. Mesdag Den Haag
·2005 - - Isaac Israel en Raden Mas Jodjana; Een Indische vriendschap --
Museum H.W. Mesdag Den Haag
·2006 - - Gastatelier 4: Juul Sadée in Museum Mesdag --
Museum H.W. Mesdag Den Haag
·2007 - - Isaac Israels in het Zuidwal: schetsen uit een ziekenhuis --
Museum H.W. Mesdag Den Haag
·2007 - - Zoeken naar harmonie --
Museum H.W. Mesdag Den Haag

Transactie (verwervingen):

·1880 - - Panorama van Scheveningen


- © Museum H.W. Mesdag Den Haag
- © Blommers, B.J., Bock, T. (Théophile) de, Breitner, G.H., Mesdag - van Houten, S. (Sientje), Mesdag, H.W.
  
·1895 - - gezicht op de Keizersgracht hoek reguliersgracht


- © Museum H.W. Mesdag Den Haag
- © Breitner, G.H.
  

Verwervingen / aankopen:

· aankoop
d.d.: omstr. 1895
·Objekt: 1872 - - keukenmeisje
·Objekt: 1881 - - Huiswaarts


- © Museum H.W. Mesdag Den Haag.
- © Mauve, A. (Anton)
  
·d.d.: voor 1893
Objekt: 1890 - - het hofje van Van Dam
·d.d.: 1896
Objekt: 1894 - - Moskee El Hassan Kaïro


- © Bauer, M. (Marius)
  
· aankoop
d.d.: 1896
Objekt: 1895 - - het weesmeisje
·Objekt: 1895 - - Haremwacht


- © Museum H.W. Mesdag Den Haag.
- © Bauer, M. (Marius)
  

Meer informatie...

Organisatie wordt vermeld in:

·Haags Werk
ARTindex