ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam

Adres:

·Zanddwarsstraat 24/b, 1011HP Amsterdam omstr. 2004 (postadres)

Homepage:

·http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Onafhankelijken
·http://www.dekunsten.net/dk-archief-onafhankelijken.html
·http://www.kunstenaarsverenigingdeonafhankelijken.nl

Vestigingsplaats:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1912

Gebeurtenis:

·1912 - - - oprichting
- Opgericht om zgn. juryvrije exposities te organiseren naar analogie van de Salon des Independants in Parijs
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
-- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam.
- <*07.05.1912>
·1912 - - betrokken bij oprichting
·P. (Phocas) Fokkens
·?. Frederiks
·L. Goudsman
·M. (Maurits) de Groot
·H. (Henk) de Hoog
·T. (Tony) Kristians
·Hermanus Ellen (Herman) Mees
·Hendrik Willem Nicolaas (Hendrik) Volmar
·A. (Abraham) Wolff
- (als)
·initiatiefnemers

- <*1912>
·1912 - - - instelling bij koninklijk besluit
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
-- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam.
- <*13.07.1912>
·1918 - - - wijziging statuten
-- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam.
- <*1918>
- *De Onafhankelijken wijzigde in 1918 haar statuten om een ballotage door te kunnen voeren: amateurschilders en/of de zondagsschilders bleven daardoor aspirant-lid en verdwenen uit de vereniging
·1919 - - - nieuwe expositieruimte
- locatie: Stedelijk Museum, Amsterdam
-- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam.
- <*1919>
- *Vanaf 1919 wordt geëxposeerd in de zalen van het Stedelijk Museum; Het eigen gebouw was onbetaalbaar geworden.
·1927 - - - aftreden van bestuur
- De reden was het besluit van de algemene vergadering, dat een bestuurlid geen bestuursfunkties mag hebben bij andere verenigingen
-- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam.
- <*februari 1927>

----
  
·1940 - - - collaboratieperiode
-- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam.
- <*1940-1945>
·1945 - - - onder curatele gesteld
-- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam.
- <*1945>
- *Voor alle verenigingen stelde het Militair Gezag vervangende besturen in, waarvan de leden waren voorgedragen door de Federatie.
- *Begin juli 1945 werden Arti et Amicitiae, Sint Lucas, De Brug, De Onafhankelijken en de Maatschappij Rembrandt onder beheer gesteld en hun besturen afgezet door de Ereraad voor de Beeldende Kunsten
- -bron:
- *Kunstenaars van de Kultuurkamer: Geschiedenis en herinnering 2014 ( (-> bladzijde 237))

Categorie:

·kunstenaarsorganisatie
·verenigingen

Afbeelding:

·
  

Superorganisatie van:

·Vrije Academie de Onafhankelijken Amsterdam

Activiteiten (gebeurtenis):

·1931 - -
- Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen- oprichting - 15.01.1931
·1936 - -
- Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars- oprichting - 14.08.1936

Activiteiten (bestuur):

·1912 - - P. (Phocas) Fokkens.
·1912 - - Hermanus Ellen (Herman) Mees.
·1917 - - Dirk Berend Nanninga.
·1917 - - Theresia (Thérèse) Peizel - Ansingh.
·1917 - - B. (Bart) Peizel.
·1917 - - D. (Dirk) Koning.
·1917 - - A. (Alex) Boleman.

Meer informatie...

Uitgever van:

·De Wiekslag
·1919 - - Catalogus voor de dertiende tentoonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kusntenaars "De Onafhankelijken"
·1921 - - De Onafhankelijken: XVIe tentoonstelling
·1922 - - De Onafhankelijken
·1924 - - De Onafhankelijken : catalogus twee en twintigste tentoonstelling van werk der leden
·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1926 - - Catalogus van de 27ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"

Meer informatie...

Aangesloten bij:

·Stichting Samenwerkende Amsterdamse Kunstenaarsverenigingen
·Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-Vereenigingen van voor 1917
·Federatie van Nederlandsche Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen van voor 1918
·Nederlandse Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen vanaf 1929
·Nederlandsche Kultuurkamer van omstr. 1941 tot 1945
·Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars omstr. 2001

Leden (naamvolgorde):

·Abbing, Fik
·Albers, Henk
·Alma, Peter
·Amersfoort, Th. van
·Andriesse, Anita
·André, Fred
·Arens, Albert

Meer informatie...

Presentaties (als deelnemer):

·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1922 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1924 - - De Onafhankelijken
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1925 - - De Onafhankelijken, 26ste tentoonstelling met moderne Franschen
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
  
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1927 - - De Onafhankelijken (2)
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam

Meer informatie...

Groepspresentaties (als organisator):

·1913 - - De Onafhankelijken
- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1913 - - De Onafhankelijken
- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1914 - - De Onafhankelijken Amsterdam
- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1915 - - De Onafhankelijken Amsterdam
- Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1920 - - De Onafhankelijken in Pulchri [XIVe expositie]
- Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling
- Stedelijk Museum Amsterdam, Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam

Meer informatie...

Solopresentaties (als organisator):

·1968 - - Oddens --
Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam

Organisatie wordt vermeld in:

·1919 - - Catalogus voor de dertiende tentoonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kusntenaars "De Onafhankelijken"
·1921 - - De Onafhankelijken: XVIe tentoonstelling
·1922 - - De Onafhankelijken
·1924 - - De Onafhankelijken : catalogus twee en twintigste tentoonstelling van werk der leden
·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1926 - - Catalogus van de 27ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1927 - - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"

Meer informatie...
ARTindex