ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Petrus Theodorus Hendrikus Böhncke

Geboortegegevens:

·1873 - - - geboren
- 07.05.1873
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1949 - - - overleden
- 09.11.1949
- Blaricum (Gemeente Blaricum)

Adres:

·Meentweg 189/a, Blaricum omstr. 1921

Professie:

·beeldhouwer
·jachtopziener

Typering van het werk:

·beelden:
materiaal: gips; mahonie; marmer
onderwerp: dieren; figuren

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) tot 1921
·Blaricum (Gemeente Blaricum) vanaf 1921

Gebeurtenis:

·- huwelijk
- Petrus Theodorus Hendrikus (Piet) Böhncke en Maria (Marie) Kelting

Opleiding:

·- docent: A. (Antoon) Derkinderen
- leerling: Petrus Theodorus Hendrikus (Piet) Böhncke
·- docent: Carel Lodewijk Dake

Lid van / ingeschreven bij:

·Vereeniging van Beeldende kunstenaars Laren-Blaricum
·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1918 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1921 - - Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam

Presentaties (overig):

·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling -
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling -

Meer informatie...

Bronnen:

·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 27e tentoonstelling van schilderijen, grafische werken en beeldhouwwerken door leden der vereeniging
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1919 - - Catalogus voor de dertiende tentoonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kusntenaars "De Onafhankelijken"
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling
·1921 - - De Onafhankelijken: XVIe tentoonstelling

Meer informatie...
ARTindex