ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Cohen Gosschalk, J. (Johan)

Bronnen:

·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903 (-> 59)
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 45)


- cover catalogus
  
·1912 - - Thieme Becker VII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1912 - - Tentoonstelling der nagelaten werken van Johan Cohen Gosschalk
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1946 - - Holland Schildert
·1960 - - Collectie Theo van Gogh
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1991 - - Kunstenaars op de Noordwest Veluwe 1880-1930
·1994 - - Vlakdruk in beeld
ARTindex